S.W.I.F.T. – з рахунку на рахунок

міжнародна міжбанківська система передачі інформації і здійснення платежів/переказів

Ощадбанк перший на фінансовому ринку України, хто підключився до SWIFT GPI.

SWIFT-платежі іноземної валюти фізичною особою за/із-за кордон/у можуть здійснюватися за неторговими операціями, які не пов’язані з підприємницькою діяльністю.

Підходить для оплати закордонних покупок, бронювання готельних номерів, оплати навчання, відпочинку, лікування, страхування, внесення членських внесків тощо, а також грошових переказів близьким та знайомим.

SWIFT-платежі фізичні особи можуть здійснювати як без відкриття поточного рахунку, у сумі, що в еквіваленті не перевищує 150 тис. грн. в один операційний/робочий день (без підтвердних документів), так і з використанням поточного рахунку (в т. ч. з використанням платіжної картки), у сумі, що перевищує в еквіваленті 150 тис. грн.

Тарифи на відправку/виплату SWIFT-платежів

Відправлення SWIFT-платежів з відкриттям рахунку та без відкриття рахунку (крім карткових рахунків)

1% (мін. 15 USD, макс. 500 USD)

Виплата SWIFT-платежу із-за кордону без зарахування на поточний/картковий рахунок

-

Виплата SWIFT-платежу на поточний/картковий рахунок

згідно тарифів відповідного тарифного плану/пакету

Виплата переказів, що надійшли по системі SWIFT із-за кордону без відкриття рахунку

1% min 5 USD від суми переказу (еквівалент в грн.)

Детальніше за телефоном

Переваги SWIFT GPI

 • 1
  Швидкість

  половина gpi-платежів зараховується протягом 30 хвилин, майже 100% платежів – протягом 24 годин

 • 2
  Онлайн відстеження

  можливість відстежувати стадії проходження переказів у режимі онлайн

 • 3
  Нові технології,

  що використовуються в gSRP, залишають в минулому неефективні довгострокові комунікації і листування з банками – кореспондентами і значно зменшують операційні ризики

 • 4
  Перегляд учасників SWIFT GPI

  у відкритому доступі на ресурсі – www.swift.com

 • 5
  Відсутність додаткової комісії

  у Ощадбанку за відправку через SWIFT GPI

До неторгових операцій відносяться:

 • платежі у вигляді процентів за кредитами (позиками)
 • платежі у вигляді дивідендів за корпоративним правами, процентних доходів за цінними паперами та інших доходів (прибутків) за об'єктами інвестиційної діяльності, що не пов'язані з їх відчуженням, продажом, ліквідацією, зменшенням статутного капіталу
 • платіж у вигляді процентів, нарахованих за коштами на поточних, вкладних (депозитних) рахунках
 • операції з оплати праці, виплати стипендій, пенсій, аліментів, державної допомоги, матеріальної допомоги, допомоги родичів, благодійної та гуманітарної допомоги, виплат і компенсацій, уключаючи виплати з відшкодування шкоди, заподіяної працівникам унаслідок каліцтва, професійного захворювання або іншого ушкодження здоров'я, пов'язаних із виконанням ними трудових обов'язків, жертвам політичних репресій, жертвам нацистських переслідувань, членам їхніх родин і спадкоємцям, відшкодування за страховими випадками, виплати премій, призів, успадкованих коштів, коштів за договорами дарування
 • виплати на підставі вироків, рішень, ухвал і постанов судових органів, а також слідчих та інших правоохоронних органів
 • оплата витрат, пов'язаних зі смертю фізичних осіб за кордоном (транспортні витрати і витрати на поховання)
 • операції з оплати платежів, що мають обов'язковий характер, іноземним судовим, слідчим, арбітражним, нотаріальним та іншим повноважним органам (уключаючи сплату податків, зборів та інших обов'язкових платежів) в іноземних державах, витрат іноземних адвокатів у разі порушення судових або кримінальних справ за кордоном
 • оплата зборів (мита) за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти права інтелектуальної власності, уключаючи оплату послуг, які надаються патентними відомствами інших країн, і послуг патентних повірених за кордоном
 • оплата фізичними особами лікування в медичних закладах в іноземній державі, а також оплата транспортування хворих на лікування за кордоном
 • оплата фізичними особами навчання і стажування в навчальних закладах в іноземній державі, витрат пов'язаних із ними
 • оплата фізичними особами участі в міжнародних симпозіумах, семінарах, конференціях, конгресах, виставках, ярмарках, культурних і спортивних заходах, а також інших міжнародних зустрічах, що відбуваються на територіях іноземних держав
 • оплата фізичними особами літератури та передплатних видань, що видаються за кордоном
 • оплата витрат, пов'язаних із відрядженням за кордон
 • платежі, пов'язані з прийняттям спадщини
 • платежі на утримання дипломатичних представництв, консульських установ України за кордоном та іноземних держав в Україні, представництв міжнародних та іноземних організацій, представництв іноземних банків та представництв юридичних осіб – нерезидентів в Україні, які не займаються підприємницькою діяльністю (інші операції, пов'язані з функціонуванням цих установ)
 • операції з виплати авторських гонорарів, премій, призів та інших виплат за використання об'єктів права інтелектуальної власності фізичних осіб
 • оплата фізичними особами продукції, робіт, послуг, прав інтелектуальної власності, що набуваються в нерезидентів за кордоном для власного споживання
 • операції фізичних осіб у разі оформлення виїзду таких осіб за кордон на постійне місце проживання
 • платежі на виконання зобов'язань за укладеними договорами з юридичними особами – нерезидентами стосовно відшкодування таких витрат, здійснених ними на користь фізичних осіб – резидентів, які тимчасово перебувають за межами України, як оплата праці або інших витрат, пов'язаних із виконанням ними професійних обов'язків
 • оплата вступних, членських внесків до міжнародних організацій або інших юридичних осіб – нерезидентів
 • на підставі Е-ліцензії (індивідуальна ліцензія в електронній формі, що видається Національним банком України фізичній особі для здійснення нею валютної операції) отриманих з метою виконання власних зобов’язань перед нерезидентом за договором страхування життя/розміщення коштів на власному рахунку за межами України/здійснення інвестиції за кордон

Документи для відправки SWIFT-платежів в іноземній валюті

Для резидентів
1
паспорт або документ, що його замінює
2
ідентифікаційний номер
3
документи, що підтверджують ціль неторгової операції – якщо сума переказу в еквіваленті більша за 150 000 грн.
Для нерезидентів
 • паспортний документ

 • документи, що підтверджують джерела походження готівки (оригінали декларацій, касових документів про видачу коштів тощо) – якщо сума переказу в еквіваленті більша за 150 000 грн.

Вимоги до клієнтських реквізитів

Реквізити для відправки SWIFT-платежу в іноземній валюті:
 • найменування банку одержувача
 • SWIFT-код банку одержувача
 • IBAN (міжнародний номер рахунку отримувача)
 • найменування (для фізичної особи – прізвище, ім’я) та адреса (резидентність) одержувача
 • призначення платежу (мета платежу, номер рахунку-фактури тощо)
Реквізити для отримання SWIFT-платежу в іноземній валюті (необхідно повідомити відправнику):
 • прізвище, ім'я та по-батькові (за наявності) Отримувача
 • місто і країна, в якій Ви знаходитесь
 • реквізити Ощадбанку (SWIFT, тощо)
 • якщо переказ здійснюватиметься:
  - на Ваш рахунок – IBAN (міжнародний номер Вашого поточного рахунку)
  - на паспортні дані – IBAN (міжнародний номер Транзитного рахунку банку), серія та номер паспорту, адреса реєстрації

 

Підтвердні документи:

Підтвердні документи повинні містити такі реквізити: повну назву і місцезнаходження отримувача, назву банку та реквізити рахунку, на який здійснюється переказ, назву валюти, суму до сплати, призначення платежу.

Підтвердні документи, які були видані на території іноземної держави, мають бути легалізовані в установленому порядку, якщо міжнародними договорами, у яких бере участь Україна, не передбачено інше. Документи, складені іноземною мовою (крім оригіналів документів, викладених російською), мають бути перекладені на українську мову, переклад має бути засвідчений нотаріально або перекладачем, який є штатним працівником АТ «Ощадбанк».

Легалізація документів:

Документи, видані на території іноземної держави, мають бути легалізовані в установленому порядку, якщо міжнародними договорами, у яких бере участь Україна, не передбачено інше. Ці документи можуть бути засвідчені згідно із законодавством країни його видачі, перекладені на українську мову (крім документів, викладених російською мовою) та легалізовані в консульській установі України, або засвідчені в посольстві відповідної держави в Україні та легалізовані в Міністерстві закордонних справ України, або засвідчені шляхом проставлення апостиля, передбаченого статтею 4 Гаазької конвенції, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів, від 05.10.61р. Копії цих документів мають бути нотаріально засвідченими.

Правильність перекладу документів з однієї мови на іншу засвідчується нотаріально, якщо нотаріус знає відповідні мови. Якщо нотаріус не знає відповідних мов (однієї з них), переклад документа може бути зроблено перекладачем, справжність підпису якого засвідчує нотаріус (Закон України «Про нотаріат», Інструкція про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затверджена наказом Міністерства юстиції України від 03.03.2004р. №20/5) або перекладачем, який є штатним працівником АТ «Ощадбанк».

Якщо підтвердні документи викладені іноземною мовою, до банку подається їх переклад на українську мову, засвідчений нотаріально або перекладачем, який є штатним працівником АТ «Ощадбанк». Документи, складені російською мовою, не підлягають перекладу на українську мову, а також ті, текст яких викладено іноземною мовою з одночасним його викладенням українською (російською) мовою.

Потрібна допомога?

Потрібна консультація?

Надішліть нам свої дані і менеджер відповість на всі питання по телефону