Зворотний зв'язок

Які терміни розгляду звернень громадян? (Закон України "Про звернення громадян")

Відповідно до статті 20 Закону України "Про звернення громадян", звернення розглядаються і вирішуються невідкладно, але не пізніше 15 днів від дня їх отримання - ті, які не потребують додаткового вивчення. Загальний термін розгляду звернень не повинен перевищувати одного місяця від дня їх надходження.

Якщо, в місячний термін, вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник відповідного органу, підприємства, установи, організації або його заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п'яти днів.

Вимоги до оформлення звернень громадян (Закон України "Про звернення громадян")

Незалежно від каналу звернення до Банку клієнт повинен повідомити у зверненні детальну інформацію про себе, для можливості ідентифікації, предмет/причину звернення до Банку, зазначити чого очікує після розгляду його звернення та яким чином хоче отримати відповідь. Не розглядаються повторні звернення від одного і того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті, а також звернення осіб, визнаних судом недієздатними.

В разі, якщо клієнт написав письмове звернення до Банку, яке відповідає вимогам Закону, воно буде розглянуто відповідальними підрозділами Банку та надано офіційну відповідь по суті в термін передбачений Законом, але не пізніше 30 календарних днів з моменту реєстрації звернення в Банку. Відповідь буде надано на поштову адресу клієнта, або іншим каналом зазначеним клієнтом (по телефону, на електронну адресу).

ВАЖЛИВО: З метою дотримання зобов’язання Банку щодо збереження банківської таємниці, інформація про клієнтів Банку може бути надана третій особі виключно в межах та в обсязі, визначених чинним законодавством України.

Клієнт, також має право на звернення до Національного банку України (Витяг з постанови Правління Національного банку України від 01 березня 2018 року № 18 Особистий прийом громадян) щодо вирішення порушених у зверненнях питань, уключаючи випадки, якщо Банк не надав відповідь на звернення в установлений законодавством України термін https://bank.gov.ua/ua/contacts-details

Поділіться з нами Вашою думкою про наш сервіс та якість обслуговування!

Як звернутись до Банку?

Кожен без винятку клієнт Банку, незалежно від того, яким послугами Банку користується, має можливість звернутись до Банку та викласти своє питання чи подяку через наступні відкриті канали комунікації:

Для подання письмових звернень громадян: вул. Госпітальна, 12 г, м. Київ, 01001
Форма електронного звернення громадянина подається з форми "написати нам" даної сторінки.