Щодо результатів оцінки стійкості Ощадбанку в 2019 році

Новини Ощаду

У 2019 році було здійснено оцінку стійкості Ощадбанку. Перший етап проведено незалежною аудиторською міжнародною компанією KPMG, за висновком якої було підтверджено коректність розрахунків кредитного ризику банку та визначено необхідність несуттєвого коригування на 256 млн. грн. у бік збільшення. Другим етапом, спираючись на аудиторський висновок, Національний банк провів стрес-тестування Ощадбанку за двома макроекономічними сценаріями – базовим і несприятливим.

Важливо зазначити, що стрес-тестування є прогнозним розрахунком впливу зовнішніх негативних факторів на достатність в банку капіталу для покриття потенційних ризиків у результаті їх одночасної реалізації. Тобто це не фактичний стан банку, а лише можливий прогнозований результат реалізації гіпотетичного негативного сценарію. За результатом стрес-тесту НБУ розрахунковий дефіцит капіталу на 01.01.2019 становив 13,5 млрд. грн. за базовим сценарієм та 28,2 млрд. грн. за несприятливим макроекономічним сценарієм.

При цьому слід зазначити, що розрахунки несприятливого сценарію НБУ передбачали зокрема прогнозний курс долара США на рівні 37 грн. на кінець 2019 року, тобто в півтора разу вищий за фактичний.

Враховуючи висновки оцінки стійкості, Ощадбанком було розроблено та надано до НБУ План заходів з реструктуризації на 2019 рік (план реструктуризації), направлений у т.ч. на поліпшення якості активів банку. В той самий час протягом року Ощадбанк вживав активних заходів, що сприяли зменшенню розрахункового дефіциту за несприятливим макроекономічним сценарієм на 7,1 млрд. грн. до 21,1 млрд. грн.

Ощадбанк у встановлені терміни надав до НБУ план реструктуризації, схвалений правлінням та затверджений наглядовою радою. Оновлений план реструктуризації погоджено на рівні правління Національного банку, він враховує рекомендації регулятора та передбачає покриття дефіциту капіталу навіть за несприятливого макроекономічного сценарію за рахунок внутрішніх джерел генерації капіталу.

Новини Ощаду

Прес-служба Ощадбанку

Це ви ще не читали