Оголошення про проведення конкурсу з відбору зовнішнього аудитора для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності АТ «Ощадбанк»

Новини Ощаду

I. Інформація про банк

Повна назва                                                                          Акціонерне товариство «Державний ощадний банк України»

Адреса                                                                                    01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12г.

Офіційний сайт                                                                      https://www.oschadbank.ua

Фінансова звітність за попередні звітні періоди         https://www.oschadbank.ua/ua/about/reporting/

АТ «Ощадбанк» оголошує конкурс з відбору зовнішнього аудитора для надання послуг з аудиту фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності АТ «Ощадбанк» за 2019 рік (далі- Конкурс).

Учасником Конкурсу може бути Суб’єкт  аудиторської діяльності, який відповідає вимогам Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» та критеріям відбору зовнішнього аудитора державного банку, встановленим Кабінетом Міністрів України.

II. Критерії відбору зовнішнього аудитора державного банку, встановлені КМУ

1. Включення суб’єкта аудиторської діяльності до розділу Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, який надає право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес.

    Інформація зазначається у «Загальних відомостях про Учасника конкурсу» відповідно до пп.12 та 13 Додатку 1 із наданням підтверджуючих документів  (інформаційна довідка, видана Аудиторською палатою України).

2. Відсутність у суб’єкта аудиторської діяльності, його керівника та/або аудиторів будь-яких стягнень, що застосовувалися протягом останніх трьох років органом, який регулює/ регулював аудиторську діяльність.

     Інформація зазначається у «Загальних відомостях про Учасника конкурсу» відповідно до п. 15 Додатку 1 із наданням підтверджуючих документів    (інформаційні довідки, видані Аудиторською палатою України/Органом суспільного нагляду за аудиторською діяльністю та Національним банком України)

3. Відсутність у суб’єкта аудиторської діяльності існуючого або потенційного конфлікту інтересів і загроз незалежності під час надання аудиторських послуг.

      Інформація зазначається у Листі-запевненні відповідно до пп.3 та 4 Додатку 2

4. Досвід не менш як п’ять років з проведення обов’язкового річного аудиту фінансової звітності державних банків України та/або системно важливих банків України, перелік яких визначено Національним банком України.

      Інформація зазначається у «Загальних відомостях про Учасника конкурсу» відповідно до п. 20 Додатку 1

5. До суб’єкта аудиторської діяльності, власників його істотної участі або пов'язаних з ним осіб, протягом останніх 12 місяців не було застосовано санкцій Україною та/або іноземними державами – членами Організації економічного співробітництва та розвитку та/або Європейським Союзом.

     Інформація зазначається у Листі-запевненні відповідно до п.7 Додатку 2

 III. Аудиторське завдання

1. Аудит річної фінансової звітності АТ «Ощадбанк» за 2019 рік

Провести аудит окремої фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності Банку за 2019 рік, включаючи консолідований звіт про управління Банку.

Надати до 15.04.2020 року за результатами аудиту

  • аудиторські звіти згідно з вимогами МСА, НБУ та НКЦПФР;
  • додатковий звіт для наглядової ради АТ «Ощадбанк» відповідно до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» (стаття 35).

Вищезазначені звіти надаються українською та англійською мовами у паперовому та електронному вигляді.

2. Перший етап оцінки стійкості Банку згідно з Технічним завданням та Положенням про здійснення оцінки стійкості банків та банківської системи України (постанова правління НБУ від 22.12.2017 №141)

Провести перший етап оцінки стійкості Банку (аналіз якості активів та прийнятності забезпечення за кредитними операціями).

Надати до 15.04.2020 року Звіт аудитора про результати оцінки якості активів банку та прийнятності забезпечення за кредитними операціями.

Звіт аудитора надається українською мовою у паперовому та електронному вигляді.

IV. Вимоги до Конкурсної пропозиції  Учасника

У складі Конкурсної пропозиції необхідно подати наступну інформацію та  документи:

1. Відомості про Учасника конкурсу

    Інформація надається у форматі Додатку 1 з підтверджуючими документами

2. Лист-запевнення щодо відповідності Учасника конкурсу вимогам законодавства

    Лист-запевнення Учасника надається у форматі Додатку  2

3. Відомості про склад, досвід та кваліфікацію працівників Учасника конкурсу

     Інформація надається у форматі Додатку 3 з підтверджуючими документами (копії відповідного кваліфікаційного свідоцтва та/або сертифікату)

 4. Цінова пропозиція щодо надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності та розрахунок вартості послуг (на 1 рік та на 3 роки для можливості розгляду довгострокових відносин)

     Цінова пропозиція надається у гривні (з урахуванням ПДВ) окремо за кожним видом аудиторського завдання, розрахунок вартості послуг - із зазначенням       розрахунку часу та вартості години надання послуг в розрізі посад персоналу, що залучатиметься до надання послуг.

5. Проект договору про надання послуг з проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності банку із зазначенням істотних умов договору (предмет договору, строк надання звітів аудитора, розмір оплати аудиторських послуг)

Додатки 1-3 до Оголошення та Порядок проведення конкурсу з відбору зовнішнього аудитора для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності АТ «Ощадбанк» розміщено  на офіційному сайті Банку в розділі «Інші розділи -> Інформація про банк -> Внутрішні документи» за посиланням https://www.oschadbank.ua/ua/about.

V. Строки та спосіб подання конкурсних пропозицій

термін подання конкурсних пропозицій              Конкурсні пропозиції приймаються по 29 листопада 2019 року включно.

                                                                                         Конкурсна пропозиція надається українською мовою.

                                                                                        Також за бажанням Учасника Конкурсна пропозиція може бути надана англійською мовою.

                                                                                         Визначальним є текст, викладений українською мовою.

Спосіб подання конкурсних пропозицій              Конкурсна пропозиція подається Учасником конкурсу

                                                                                        - у паперовому вигляді у конверті з відміткою «На конкурс з відбору аудитора»

                                                                                        на адресу: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12г, к.501

                                                                                          та

                                                                                        - в електронному вигляді  на адресу ChetverikovaYA@oschadbank.ua

Контактна особа                                                          Шопська Тетяна Петрівна,

                                                                                          директор департаменту внутрішнього аудиту АТ «Ощадбанк»

                                                                                          тел. (044) 247-86-57,  м. Київ, пр-т Оболонський, 15

Новини Ощаду

Прес-служба Ощадбанку