Співпраця з колекторськими компаніями

Колекторські компанії по роботі з проблемною заборгованістю діють в рамках чинного закону України, згідно правил по роботі з боржниками

Колекторські компанії, що працюють з
АТ «Ощадбанк»

На виконання вимог Постанови НБУ № 79 від 09.07.2021 «Про затвердження Положення про вимоги до кредитодавця, нового кредитора, колекторської компанії та їхньої діяльності при здійсненні ними врегулювання простроченої заборгованості» та вимог Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту споживачів при врегулюванні простроченої заборгованості» № 1349-IX від 19.03.2021 інформуємо споживачів фінансових послуг, які мають прострочення виконання зобов’язань щодо погашення заборгованості за незабезпеченими кредитними операціями/несанкціонованими овердрафтами понад 90 днів, про те, що у березні 2023 року АТ «Ощадбанк» залучив до врегулювання такої простроченої заборгованості колекторські компанії та передав персональні дані таких споживачів на підставі укладених з АТ «Ощадбанк» договорів щодо здійснення кредитної операції, наступним колекторським компаніям:

Згідно з умовами договорів, що укладені між АТ «Ощадбанк» та вказаними вище колекторськими компаніями, останні уповноважені повідомляти споживачів фінансових послуг (відповідно до переданих в роботу реєстрів заборгованості за кредитами фізичних осіб) про факт залучення колекторських компаній до врегулювання вказаної вище заборгованості та передачу їм АТ «Ощадбанк» персональних даних споживачів фінансових послуг.

Відомості про колекторські компанії, що залучені АТ «Ощадбанк» до врегулювання заборгованості, та порядок розгляду ними звернень громадян

Порядок взаємодії зі споживачами фінансових послуг при врегулюванні простроченої заборгованості
(вимоги щодо етичної поведінки)

Порядок відступлення права вимоги за договором про споживчий кредит новому кредитодавцю

За рішенням АТ «Ощадбанк», право вимоги за договором про споживчий кредит може бути відступлено новому кредитору.

Відступлення права вимоги за договором про споживчий кредит здійснюється відповідно до цивільного законодавства з урахуванням особливостей, встановлених Законом України «Про споживче кредитування» (далі – Закон).

У разі відступлення права вимоги за договором про споживчий кредит новому кредитору, АТ «Ощадбанк» повідомляє про це споживача у спосіб, визначений частиною першою статті 25 Закону та передбачений договором про споживчий кредит, та повідомляє про передачу новому кредитору персональних даних споживача, а також надає споживачу інформацію про нового кредитора (найменування, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України, місцезнаходження, інформацію для здійснення зв’язку - номер телефону, адресу, адресу електронної пошти).

 

Умови, за яких кредитодавець розпочинає діяльність із врегулювання простроченої заборгованості, здійснює відступлення права вимоги за договором про споживчий кредит новому кредитодавцю

АТ «Ощадбанк» може розпочати діяльність з врегулювання простроченої заборгованості, в тому числі шляхом відступлення права вимоги за договором про споживчий кредит, новому кредитодавцю, починаючи з першого дня виникнення прострочення виконання грошового зобов’язання споживача.

 

Порядок і спосіб погашення простроченої заборгованості

Погашення простроченої заборгованості здійснюється в порядку визначеному умовами укладеного зі споживачем фінансових послуг договору.

Способи погашення простроченої заборгованості:

  • термінали самообслуговування;
  • система «Ощад 24/7»;
  • каси АТ «Ощадбанк».

Реквізити для оплати заборгованості та актуальну суму простроченої заборгованості споживачі фінансових послуг можуть дізнатись у відділеннях АТ «Ощадбанк».

Перелік контактних даних кредитодавця, за якими приймаються звернення споживачів фінансових послуг щодо діяльності залученої колекторської компанії

Відповідальна особа за опрацювання звернень споживачів фінансових послуг щодо діяльності залученої колекторської компанії: Григоренко Олена
За детальною інформацією відносно залученої колекторської компанії до врегулювання простроченої заборгованості Ви можете звернутися до відповідальної особи АТ «Ощадбанк» за обробку звернень споживачів фінансових послуг щодо залученої колекторської компанії за контактами вище. Адреса офісу: м. Київ, вул. Госпітальна, 12 Г