Відомості про порядок і процедуру захисту персональних даних АТ «Ощадбанк»

АТ «Ощадбанк» (далі також – Банк) в питаннях порядку і процедури захисту персональних даних фізичних осіб керується вимогами Закону України «Про захист персональних даних» (далі – Закон).

І. Інформація про володільця персональних даних

Володільцем персональних даних фізичних осіб (клієнтів, потенційних клієнтів, контрагентів тощо) в розумінні Закону є Банк.

ІІ. Мета обробки персональних даних та термін їх зберігання

Банк обробляє персональні дані фізичних осіб з метою забезпечення здійснення прав та виконання обов’язків в межах правовідносин з Банком, зокрема, з питань надання Банком послуг; для забезпечення ведення/збереження інформації, необхідної для надання Банком послуг; забезпечення дотримання вимог законодавства (банківського, фінансового, податкового, цивільного, господарського тощо, та, зокрема, вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», Закону України «Про організацію формування та обігу кредитних історій» інших законодавчих актів, в тому числі нормативних актів Національного банку України).

Персональні дані зберігаються на термін не більше, ніж це необхідно відповідно до мети їх обробки.

ІІІ. Обсяг персональних даних, що обробляються

При взаємодії з фізичними особами (клієнтами, потенційними клієнтами, контрагентами тощо) Банком обробляються, зокрема, такі персональні дані фізичної особи – суб’єкта персональних даних:

 • прізвище, ім’я та по батькові (за наявності);
 • номер телефона;
 • адреса електронної пошти.

Залежно від виду послуг, які фізична особа матимете намір отримати/питання, з приводу якого суб’єкт персональних даних взаємодіє з АТ «Ощадбанк», Банку можуть знадобитися інші персональні дані, не зазначені в вищезазначеному переліку.

ІV. Інформація про згоду суб’єкта персональних даних на їх обробку

Обробка персональних даних фізичної особи відповідно до вимог Закону здійснюється Банком за відповідною згодою суб’єкта персональних даних – фізичної особи (далі – Згода), яка може надаватись АТ «Ощадбанк» у вигляді окремого документу, бути включена до умов договору з суб’єктом персональних даних, бути розміщена на сайті Банку з можливістю підтвердження її надання.

Надаючи Згоду Банку суб’єкт персональних даних засвідчує, що усвідомлює склад та зміст персональних даних, що збираються Банком (у т.ч. через сайт Банку, з використанням системи Ощад 24/7, в інший не заборонений спосіб), про мету збору персональних даних, а також ознайомлення з правами суб’єктів персональних даних, передбаченими Законом.

V. Права суб’єкта персональних даних:

 • право знати про джерела збирання, місцезнаходження персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце перебування Банку або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим особам заявника/клієнта, крім випадків, встановлених законом;
 • право отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються персональні дані;
 • право на доступ до своїх персональних даних;
 • право отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються персональні дані заявника/клієнта, а також зміст таких персональних даних (умови доступу до персональних даних);
 • право пред'являти вмотивовану вимогу Банку із запереченням проти обробки своїх персональних даних;
 • право пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних Банком, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
 • право на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію заявника/клієнта;
 • право звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого Верховної ради України з прав людини або до суду;
 • право застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;
 • право вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;
 • право відкликати згоду на обробку персональних даних.

VI. Інформація щодо можливості передачі персональних даних третім особам

АТ «Ощадбанк» не здійснює передачу персональних даних третім особам, крім випадків, коли така передача здійснюється відповідно до вимог законодавства/укладеного із суб’єктом персональних даних договору, або є необхідною для належного надання Банком послуг, або є необхідною для захисту законних прав та інтересів Банку.

У будь-якому випадку Банк дотримується вимог законодавства щодо збереження інформації, яка становить банківську таємницю.

Документи для завантаження