Шановні власники рахунків, по яких протягом трьох років і більше не здійснювались операції

Повідомлення для клієнтів

Повідомляємо про необхідність до 30 вересня 2021 року відвідати АТ «Ощадбанк» з метою актуалізації ідентифікаційних даних та здійснення верифікації, а також вирішення питання щодо отримання коштів по нерухомих поточних та вкладних (депозитних) рахунках, операції за якими не здійснювались протягом трьох років і більше.

При собі необхідно мати паспорт та документ про присвоєння ідентифікаційного номера платника податків.

Якщо до 30 вересня 2021 року клієнт не звернеться до установи АТ «Ощадбанк» з зазначеною вище метою, то:

  • АТ «Ощадбанк» змінить облік залишків коштів на таких рахунках та обліковуватиме їх як нерухомі вклади;
  • АТ «Ощадбанк» вважатиме, що клієнт у такий спосіб дав згоду на розірвання договору відповідно до частини 2 статті 1075 Цивільного кодексу України та закриття рахунку;
  • такі дії вважатимуться згодою на застосування щомісячної комісійної винагороди, передбаченої тарифами АТ «Ощадбанк», та її сплати в порядку договірного списання шляхом утримання з суми нерухомого вкладу, а саме комісійної винагороди за ведення нерухомих вкладів* для поточних рахунків фізичних осіб у національній валюті та комісійної винагороди за ведення нерухомих вкладів* для вкладних (депозитних) рахунків фізичних осіб** у національній валюті.

*крім арештованих вкладів та частково виплачених вкладів по спадщині;

**для вкладів, за якими владники не можуть бути ідентифіковані у зв’язку з відсутністю у АТ «Ощадбанк» повної та/або достовірної та/або коректної інформації про вкладників, необхідної для їх ідентифікації. 

Повідомлення для клієнтів

Прес-служба Ощадбанку