Шановні клієнти!

Повідомлення для клієнтів

Інформуємо Вас про те, що відповідно до рішення Комітету тарифної та продуктової політики Банком вносяться зміни до Тарифів, що надаються клієнтам – держателям карток міжнародних платіжних систем, емітованих Ощадбанком в системі CONST**.

А саме, з 01.05.2019 р. комісія за ведення поточного рахунку клієнта, термін дії БПК по якому закінчився становить 100 грн. за місяць*.

* у випадку, коли залишок коштів на рахунку менше встановленого тарифу, комісія встановлюється у розмірі залишку коштів на рахунку.

**Тариф застосовується до карткових рахунків, термін дії БПК по яких закінчився та перевипуск БПК не проводився протягом одного року (з  1 квітня 2010 року).

Повідомлення для клієнтів

Прес-служба Ощадбанку