Ощадбанк забезпечив стабільне зростання бізнесу за результатами І півріччя 2019 року

Новини Ощаду

Ощадбанк продовжує займати ІІ місце в банківській системі України за обсягами чистих активів, кредитного портфеля клієнтів та обсягами залучених коштів від юридичних та фізичних осіб. При цьому темпи зростання ресурсної бази роздрібного бізнесу були вищими за середні по банківській системі.

У І півріччі 2019 року портфель роздрібних кредитів Ощадбанку зріс на 1,3 млрд. грн., що на 24% більше порівняно з початком року. Основні драйвери зростання портфеля – «теплі» кредити, авто-, іпотечні кредити та кеш-кредити. З початку 2019 року банк надав на тепломодернізацію домівок 12,5 тис. кредитів на загальну суму понад 414,4 млн. грн. Розпочавши активне автокредитування у 2018 році, вже у квітні 2019 року Ощадбанк вийшов на ІІ місце на ринку з часткою більше 20%. З початку року банк видав 1700 автокредитів на загальну суму понад 800 млн. грн., що за  кількістю дорівнює результату 2018 року. Ощадбанк зміцнив позиції і на ринку іпотечного кредитування з часткою в 35% ринку. У І півріччі 2019 році укладено більше 500 угод на суму понад 250 млн. грн. Стрімко розвивався картковий бізнес. Банк впевнено утримує ІІ місце серед банків України за кількістю емітованих і активних платіжних карток, а також займає стабільне друге місце на ринку еквайрингу України.

Ощадбанк активно підтримує сегмент мікро-, малого та середнього бізнесу. Протягом 6 місяців поточного року клієнтами банку стало ще 12,7 тис. представників малого та середнього бізнесу, обсяг кредитів збільшився на 24,9% та досяг 5,5 млрд.грн. Банк продовжив активно співпрацювати у даному напрямку з міжнародними організаціями (ЄІБ, ЄІФ, НУФ, WNISEF), беручи участь в державних програмах фінансування (в рамках підтримки клієнтів АПК, ОСББ, фінансування муніципалітетів тощо), партнерських програмах придбання сільгосптехніки та обладнання, розширивши перелік програм та покращивши умови кредитування.

У березні 2019 року банк здійснив планове погашення частини зовнішнього боргу на суму майже 460 млн. дол. США. Проте відповідне зменшення ресурсної бази було майже в повному обсязі компенсовано приростом коштів клієнтів, який за 6 місяців 2019 року становив 12,8 млрд.грн.

За підсумками І півріччя 2019 року процентний дохід збільшився на 12,9% і становив 2,9 млрд.грн. Чистий комісійний дохід банку порівняно з відповідним періодом минулого року зріс на 30% і становить 1,9 млрд.грн.

Банком забезпечено прибуткову діяльність. Прибуток становить 124,9 млн.грн.

У 2019 році Кабінетом Міністрів України затверджено нову редакцію статуту Ощадбанку, яка передбачає суттєві зміни системи корпоративного управління. Зокрема, змінено принципи формування наглядової ради (впроваджено посади 6 незалежних членів, які обираються на підставі відкритого конкурсу) та розподіл повноважень між органами управління банком. Кабінетом Міністрів України призначено шість незалежних членів наглядової ради та трьох представників від держави. Перше засідання наглядової ради у новому складі відбулось у червні поточного року.

18 липня 2019 року рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило рейтинг Ощадбанку (Long-Term Foreign and Local Currency Issuer Default Ratings – довгостроковий рейтинг дефолту емітента в іноземній і національній валюті) на рівні «В-» (прогноз «стабільний»). Короткостроковий рейтинг в іноземній валюті підтверджено на рівні «В», національний довгостроковий рейтинг – на рівні «АА (ukr)» із стабільним прогнозом. 20 липня 2019 року рейтингове агентство Moody’s підтвердило Ощадбанку рейтинг довгострокових депозитів у національній валюті (long-term local-currency deposit rating) на рівні «Caa1» та рейтинг довгострокових депозитів в іноземній валюті (long-term foreign-currency deposit rating) на рівні «Caa2». Довгострокові рейтинги несуть стабільний прогноз, який відображає стабільний прогноз суверенного рейтингу та очікування Moody’s щодо стабільної діяльності банку протягом наступних 12-18 місяців.

Новини Ощаду

Прес-служба Ощадбанку