Інформаційне повідомлення щодо змін у статуті банку

Новини Ощаду

Шановні клієнти та партнери, насамперед повідомляємо, що зміни не потребуватимуть переукладання договорів та жодним чином не вплинуть на виконання взятих зобов’язань між банком та клієнтом. Крім того, Ощадбанк як до зміни положень свого статуту, так і після, залишається державним банком. Єдиним акціонером, якому належить 100% акцій банку, є держава. З цих підстав Закон України «Про банки і банківську діяльність»  залишив непорушною гарантію держави щодо вкладів фізичних осіб Державного ощадного банку України, що знайшло відображення у новому статуті банку.

Починаючи з 2015 року Верховною Радою України прийнято низку законів з метою імплементації до національного законодавства вимог європейських директив з корпоративного управління та діяльності компаній і удосконалення його в питаннях емісії цінних паперів; розкриття інформації на фондовому ринку України та діяльності з надання інформаційних послуг. Одним з таких важливих законів є Закон України від 16 листопада 2017 року №2210-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів», який набрав чинності 06.01.2018 року. Положеннями Закону, у тому числі, змінюється підхід до віднесення акціонерних товариств до публічних та приватних і встановлюється, що в найменуванні акціонерного товариства фіксування його типу (публічне чи приватне) необов’язково.

В законодавстві розподіл акціонерних товариств в Україні на публічні і приватні здійснювався за формальними ознаками. В той же час у європейській практиці публічними компаніями визнаються лише такі, які робили публічну пропозицію своїх цінних паперів. Після набуття чинності Законом публічними вважатимуться лише емітенти (компанії), цінні папери яких станом на 1 січня 2018 року перебуватимуть у лістингу фондової біржі (біржовий реєстр), або вони оприлюднять заяву про здійснення у минулому публічної пропозиції цінних паперів. Тобто, акції публічного акціонерного товариства можуть купуватись та продаватись на фондовій біржі.  Раніше банки за законодавством могли існувати лише у формі публічної компанії. Зазначений Закон дозволив банкам існувати не лише у формі публічних акціонерних товариств.

Оскільки Ощадбанк є державним банком, 100% статутного капіталу якого належить державі, акції банку не можуть бути предметом торгівлі, тому був обраний шлях зміни типу акціонерного товариства з публічного на приватне. 5 червня 2019 року постановою Кабінету міністрів України змінено тип публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» на приватне та перейменовано його в акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» - АТ «Ощадбанк».  

Новини Ощаду

Прес-служба Ощадбанку

Це ви ще не читали