Банківська гарантія

 

Банківська гарантія - зобов’язання банку перед бенефіціаром здійснити платіж на його користь в межах зазначеної суми в разі, якщо контрагент бенефіціара не виконує своїх зобов’язань перед бенефіціаром (або в разі настання чи не настання іншої події) – гарантійного випадку та є засобом забезпечення виконання фінансових або інших зобов’язань за контрактом, так само як і акредитив є власним зобов’язанням банка, наданим контрагенту за рахунок та за дорученням свого клієнта.

Однією із переваг зазначеного інструменту є те, що гарантія може обслуговувати торговельні операції на суми, що в декілька разів перевищують суму гарантії, якщо передбачається часткове відвантаження товару. В цьому випадку гарантія відкривається на суму, що дорівнює сумі одного відвантаження та діє протягом всього терміну дії контракту.

Банківська гарантія не є формою розрахунків, вона є інструментом, що покликаний забезпечити виконання сторонами тих чи інших зобов’язань.

Ґрунтуючись на українському законодавстві, міжнародних правилах для гарантій та досвіді співробітництва з українськими та міжнародними першокласними банками в галузі гарантійних операцій, АТ "Ощадбанк" пропонує своїм клієнтам наступні види гарантій:

тендерна або конкурсна гарантія - запобігає випадку, коли підприємство, що надало пропозицію на участь в тендері, відкликає або змінює свою заявку, або не підписує угоду після визнання його переможцем тендеру та інше;

гарантія виконання - забезпечує постачання товару (надання послуг, в т.ч. фінансових) відповідно до умов контракту;
гарантія повернення авансового платежу - забезпечує повернення авансу за невиконання умов контракту, тобто за несвоєчасного відвантаження (надання послуг), що були передплачені;

гарантія платежу - забезпечує зобов’язання із своєчасної оплати поставлених товарів або наданих послуг та, як правило, використовується під час роботи із відстроченням платежів.
АТ "Ощадбанк" пропонує наступні типи гарантій:

непокрита гарантія - для випуску необхідно оформлення договорів застави (застава – депозити, нерухомість, товари в обороті, тощо), термін оформлення непокритої гарантії – приблизно 10-25 робочих днів.
АТ "Ощадбанк" пропонує наступні гарантії:

пряма гарантія - гарантія банка на користь бенефіціара;
контр-гарантія - банк (контр-гарант, наприклад АТ "Ощадбанк") випускає свою контр-гарантію, в якій інструктує інший банк (банк-гарант, наприклад Закордонний банк) випустити власну гарантію на користь бенефіціара, в даному випадку бенефіціар отримує гарантію Закордонного банка.
Використання банківських гарантій різноманітних конструкцій дозволяє звести до мінімуму ризики, пов’язані із контрагентом по договору та мінімізувати витрати на фінансування внутрішньо українських та імпортних/експортних постачань.

Для отримання банківської гарантії клієнт повинен звернутися до відділення АТ "Ощадбанк" в якому він обслуговується або до найближчого відділення АТ "Ощадбанк", отримати консультацію, надати пакет необхідних документів та заявку про надання гарантії.