Антикорупційна діяльність

 

 

В Ощадбанку визначено комплекс правил, стандартів і процедур щодо виявлення, протидії та запобігання потенційним проявам корупції. З метою збереження репутації Банку та уникнення будь-яких зловживань, усі працівники Ощадбанку дотримуються вимог, принципів та обмежень, визначених Антикорупційною програмою АТ «Ощадбанк».

У разі володіння Вами інформацією про порушення вимог антикорупційного законодавства працівниками АТ «Ощадбанк» та за наявності у Вас обґрунтованого переконання, що вона є достовірною, Ви можете повідомити про зазначену інформацію до АТ «Ощадбанк».

Інформація у повідомленні має стосуватися конкретних працівників АТ «Ощадбанк» та містити фактичні дані про порушення антикорупційного законодавства, які можуть бути перевірені.

Повідомлення про порушення вимог антикорупційного законодавства працівниками АТ «Ощадбанк» можна подати (у тому числі анонімно):

  • засобами електронної пошти на електронну адресу: anticor@oschadbank.ua;
  • за телефоном +38(044)5906111 (понеділок - четвер: з 9-ї год до 17 год., п’ятниця: з 9-ї год. до 16 год.);
  • особисто Уповноваженому з антикорупційної діяльності АТ «Ощадбанк» Євгену Дуніну (перший та третій четвер кожного місяця з 10.30 до 12.30, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г).

Отримана такими способами інформація використовуватиметься як додаткове джерело для прийняття рішень щодо необхідності проведення перевірок, а також при плануванні та здійсненні інших заходів, спрямованих на запобігання корупції. Отримана такими способами інформація не може розглядатись як офіційне звернення, а тому її отримання не обумовлює підготовки відповіді заявнику.

Якщо повідомлення про порушення вимог антикорупційного законодавства працівниками АТ «Ощадбанк» має розглядатися як офіційне звернення, що потребує зворотного зв’язку, його оформлення та подання має відповідати таким вимогам:

  • повідомлення, які подаються громадянами, мають відповідати вимогам до звернень громадян, які визначено Законом України «Про звернення громадян»;
  • повідомлення, які подаються установами, організаціями, підприємствами, об’єднаннями громадян, мають відповідати вимогам державних стандартів оформлення документів, правил організації діловодства та подаватися на офіційну поштову чи електронну адресу АТ «Ощадбанк».

Розгляд повідомлень про порушення вимог антикорупційного законодавства здійснюється Уповноваженим з антикорупційної діяльності АТ «Ощадбанк». Для перевірки інформації викладеної в повідомленнях можуть призначатися службові розслідування (перевірки). Порядок та терміни їх проведення, а також порядок прийняття рішень за їх результатами, визначається окремими внутрішніми нормативними документами АТ «Ощадбанк» з цих питань.

У разі підтвердження викладеної в повідомленні інформації про порушення вимог антикорупційного законодавства, вживаються заходи щодо припинення виявленого порушення, усунення його наслідків та притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності. У разі виявлення ознак кримінального або адміністративного правопорушення також здійснюється інформування спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.

Також з повідомленням про порушення вимог антикорупційного законодавства працівниками АТ «Ощадбанк» відповідний заявник може також звернутися до спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції (Національне агентство з питань запобігання корупції, органи прокуратури, органи Національної поліції України, Національне антикорупційне бюро України).

Контакти

Документи