Оголошення про проведення відбору колекторських компаній

1. Інформація про Замовника:

1.1. Найменування: Акціонерне товариство «Державний ощадний банк України».
1.2. Код ЄДРПОУ: 00032129
1.3. Місцезнаходження: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, 01001.

2. Предмет відбору:

Послуги, що передбачають повернення проблемної заборгованості за незабезпеченими кредитами / несанкціонованими овердрафтами (далі - актив) в результаті здійснення дистанційних комунікацій з позичальниками та іншими пов’язаними з ними особами (далі – Послуги).

3. Інформація про об’єкт, щодо якого передбачається отримання послуг:

  1. Вид кредитних продуктів: Кредит на придбання товарів, Кеш кредит, Кредит під поруку, Кредит за картковим рахунком та Несанкціоновані овердрафти (разом – незабезпечені кредити). 
  2. Характеристика та основні параметри*:

Кількість днів прострочення

Сума простроченої заборгованості, грн Кількість договорів Питома вага простроченої заборгованості у загальній сумі простроченої заборгованості, %
всього в т.ч. в зоні АТО всього в т.ч. в зоні АТО
91-180 26 192 869 720 7 793 1 8%
181-365 59 118 290 3 378 19 054 3 19%
366-720 90 934 214 5 529 24 485 2 28%
721-1080 32 008 782 111 280 11 343 41 10%
1080+ 111 425 876 70 191 000 28 790 15 448 35%
Всього 319 680 031 70 311 907 91 465 15 495 100%

4. Строк для надання кваліфікаційних пропозицій: до 10.08.2020 (включно).

5. Адреса для надання кваліфікаційних пропозицій м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, каб. 45

6. Посадова особа Замовника, яка забезпечує комунікації з учасниками: Юхименко Анатолій Вікторович, тел. (044) – 247-37-45.

Додатки до оголошення:

Правила відбору колекторських компаній.
Критерії відбору колекторських компаній.
Перелік документів на підтвердження відповідності вимогам.
Типова форма договору про надання послуг.