Оголошення про проведення відбору колекторських компаній

1. Інформація про Замовника:

1.1. Найменування: Акціонерне товариство «Державний ощадний банк України».
1.2. Код ЄДРПОУ: 00032129
1.3. Місцезнаходження: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, 01001.

2. Предмет відбору:

Послуги, що передбачають повернення проблемної заборгованості за незабезпеченими кредитами / несанкціонованими овердрафтами (далі - актив) в результаті здійснення дистанційних комунікацій з позичальниками та іншими пов’язаними з ними особами (далі – Послуги).

3. Інформація про об’єкт, щодо якого передбачається отримання послуг:

  1. Вид кредитних продуктів: Кредит на придбання товарів, Кеш кредит, Кредит під поруку, Кредит за картковим рахунком та Несанкціоновані овердрафти (разом – незабезпечені кредити). 
  2. Характеристика та основні параметри*:

Кількість днів прострочення

Сума простроченої заборгованості, грн Кількість договорів Питома вага простроченої заборгованості у загальній сумі простроченої заборгованості, %
всього в т.ч. в зоні АТО всього в т.ч. в зоні АТО
91-180 27 863 149 296 8 595 1 10%
181-365 61 930 144 0 17 551 0 21%
366-720 78 157 573 15 376 21 401 7 27%
721-1080 21 886 774 339 799 8 866 99 8%
1080+ 99 777 701 69 445 058 22 994 14 282 34%
Всього 289 615 341 69 800 529 79 407 14 389 100%

4. Строк для надання кваліфікаційних пропозицій: до 20.01.2020 (включно).

5. Адреса для надання кваліфікаційних пропозицій м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, каб. 45

6. Посадова особа Замовника, яка забезпечує комунікації з учасниками: Мальцева Мальвіна Тамазівна, тел. (044) – 247-37-45.

Додатки до оголошення:

Правила відбору колекторських компаній.
Критерії відбору колекторських компаній.
Перелік документів на підтвердження відповідності вимогам.
Типова форма договору про надання послуг.