Тарифи на здійснення операцій 
в системі WEB-банкінг "Ощад 24/7"

Операції в системі ОЩАД 24/7 (в т.ч. з Віртуальною карткою):

Підключення до системи WEB-банкінг "Ощад 24/7", Mobile-банкінг «Ощад 24/7»

не тарифікується

Щомісячна плата

відсутня

надання інформації/виписок по рахунку (в т.ч. по рахунку Віртуальної картки), встановлення/зміна лімітів за картками, блокування карток за ініціативою клієнта (в т.ч. й через Контакт-центр)

не тарифікується


Перекази коштів в ОЩАД 24/7 (в т.ч. з Віртуальної картки)   в т.ч. на підставі довгострокових доручень):

на власні рахунки (в т.ч. на рахунок Віртуальної картки), відкриті в установах, які підпорядковані тому ж РУ, що і установа, в якій відкрито рахунок, з якого здійснюється переказ

не тарифікується

переказ коштів  (в т.ч. з рахунку Віртуальної картки) за реквізитами картки, емітованої Банком (в т.ч. на власні рахунки, відкриті в установах, які підпорядковані іншому РУ,  ніж установа, в якій відкрито рахунок, з якого здійснюється переказ)

3 грн.

переказ коштів (в т.ч. з рахунку Віртуальної картки) за реквізитами картки, емітованої іншим банком

1% + 5 грн.

переказ коштів на користь операторів мобільного та інших видів зв'язку  (в т.ч. з рахунку Віртуальної картки)

2% min 2 грн.

переказ коштів за послуги інтернет-провайдерів і кабельного телебачення за визначеними реквізитами з обов'язковим введенням індивідуальних даних (№ договору, ін. код, тощо.)

1 %  від суми платежу

переказ коштів за СТП "Швидка копійка" для виплати через установи банку (у гривні)  (в т.ч. з рахунку Віртуальної картки) 

1% + 3грн.

переказ коштів за довільними реквізитами в ІПТ

1% min 3 грн. (не більше 500 грн.)

переказ коштів за довільними реквізитами на рахунки 2620, 2625 та інші рахунки з використанням транзитних рахунків 2909, 2924, 3739 (в ІПТ/ Ощад 24/7 (WEB-/Mobile банкінг)

0,5% min 3 грн.
(не більше 500 грн.)

переказ коштів за довільними реквізитами, окрім переказів на рахунки 2620, 2625 та інші рахунки з використанням транзитних рахунків 2909, 2924, 3739 в ІПТ/ Ощад 24/7 (WEB-/Mobile банкінг) при сумі до 5000 грн. (вкл.) – не тарифікується.
при сумі понад 5000 грн. – 0,5% (не більше 500 грн.)

переказ коштів на рахунки суб'єктів господарювання в гривні, з якими Банк уклав договори та які заведені в меню ІПТ/WEB-банкінг/Моbile-банкінг Банку як одержувачі платежу

відповідно до умов Договору на приймання платежів, укладеного з суб'єктом господарювання