Перекази через систему
банків-кореспондентів

АТ „Ощадбанк” при здійсненні міжбанківських переказів через систему кореспондентських рахунків використовує всі можливості міжбанківської системи фінансових телекомунікацій SWIFT. Наші клієнти можуть здійснити переказ коштів через кореспондентські рахунки в іноземній валюті готівкою та з відкриттям поточних рахунків, надавши в установу банку такі документи:

 • платіжне доручення або заяву на переказ готівки;
 • паспорт або документ, що його замінює;
 • резиденти України - документи, що підтверджують наявність підстав для здійснення переказу за межі України, а саме договори (контракти), рахунки-фактури, листи-розрахунки чи листи-повідомлення юридичних осіб-нерезидентів, повноважних органів іноземних країн, листи адвокатів чи нотаріусів іноземних країн, позовні заяви, запрошення (виклики), документи про родинні стосунки та інші підтвердні документи, що використовуються в міжнародній практиці;
 • нерезиденти України - документи, що підтверджують джерела походження іноземної валюти.

 

Клієнти банку - фізичні особи можуть здійснювати перекази іноземної валюти на наступні цілі:

 • на оплату витрат іноземним судовим, слідчим, нотаріальним та іншим повноважним органам (у тому числі сплата податків, зборів інших обов’язкових платежів), витрат іноземних адвокатів у разі порушення  справ за кордоном, у яких позивачем або відповідачем є фізична особа;
 • на оплату витрат на лікування в медичних закладах іншої держави, а також на оплату витрат на транспортування хворих;
 • на оплату витрат на навчання і стажування в навчальних закладах іншої держави, витрат на проведення тестів, іспитів тощо;
 • на оплату участі в міжнародних симпозіумах, семінарах, конференціях, конгресах, виставках, ярмарках, культурних і спортивних заходах, а також інших міжнародних зустрічах, що відбуваються на територіях іноземних країн;
 • на оплату витрат на придбання літератури та передплатних видань, що видаються за кордоном;
 • на оплату  зборів (мита) за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності, уключаючи оплату послуг, які надаються патентними відомствами інших країн, і послуг патентних повірених за кордоном;
 • на оплату витрат, пов’язаних зі смертю громадян за кордоном (транспортні витрати і витрати на поховання);
 • на оплату послуг за договорами (страховими полісами, свідоцтвами, сертифікатами) страхування життя, укладеними з нерезидентами, за наявності індивідуальної ліцензії Національного банку України (далі – Національний банк), отриманої  в порядку, визначеному Національним банком;
 • на оплату продукції, робіт, послуг, прав інтелектуальної власності, що набуваються в нерезидентів за кордоном для власного споживання;
 • на оплату вступних, членських внесків до міжнародних  організацій;
 • платежі у зв’язку з прийняттям спадщини;
 • у разі виїзду за кордон на постійне місце проживання;
 • з оплати праці, стипендій, пенсій, аліментів, державної допомоги, матеріальної допомоги, допомоги родичів, благодійної та гуманітарної допомоги,  виплат і компенсацій, уключаючи виплати з відшкодування шкоди, заподіяної робітникам унаслідок каліцтва, професійного захворювання або іншого ушкодження здоров’я, що пов’язані з виконанням ними трудових обов’язків, жертвам політичних репресій, жертвам нацистських переслідувань, членам їх родин і спадкоємцям,  відшкодування за страховими випадками, премій, призів, успадкованих коштів, коштів за договорами дарування, коштів, заощаджених на рахунках, і прибутків за ними;
 • з оплати авторських гонорарів, премій, призів та інших виплат за використання об’єктів права інтелектуальної власності фізичних осіб;
 • на підставі вироків, рішень, ухвал і постанов судових, слідчих та інших правоохоронних органів.

 

Для виплати переказу фізична особа повинна надати такі документи:

 • заяву на видачу готівки
 • паспорт або документ, що його замінює.

           

Якщо виплата переказу, що надійшов в іноземній валюті, здійснюється за бажанням клієнта (на підставі його заяви) у гривнях, банк здійснює перерахування іноземної валюти в гривні за курсом банку, що діє на час здійснення операції.

 

За здійснення банківського переказу комісійну плату за послуги банку сплачує  відправник і отримувач переказу.

 

Банк зобов’язаний повернути банку-відправнику переказ, який отримувач не отримав на протязі 30 робочих днів від дня відправлення;

 

Перекази в іноземній валюті за межі України з поточних рахунків фізичних осіб-нерезидентів здійснюються без обмеження  суми.

 

Не допускається подання підтвердних документів, роздрукованих з мережі Інтернет.

 

Підтвердні документи (крім документів про родинні стосунки) повинні містити такі реквізити: повну назву і місцезнаходження отримувача, назву банку та реквізити рахунку, на який здійснюється переказ, назву валюти, суму до сплати, призначення платежу.

 

Зарахування на поточні рахунки фізичних осіб – резидентів і нерезидентів переказів із-за кордону та подальша їх виплата з цих рахунків здійснюються без обмеження  суми.

інші пропозиції