Що я отримаю

 • Міжнародну платіжну картку з вільним доступом до нарахованих відсотків та депозиту в кінці строку.
 • Економія часу отримання процентів та повернення вкладу.
 • Можливість встановити кредитну лінію до 90% від суми коштів на депозиті на привабливих умовах. Детальніше

Кредит під заставу депозиту


Строк кредиту від 3 до 12 місяців

Мінімальна процентна ставка 10,50 %*

Максимальна процентна ставка 13,00%*

Сума кредиту - до 90% від суми депозиту (від 5 000 грн. до 20 000 000 грн.)

Комісії відсутні

*(процентна ставка за Депозитом у гривні + 3%)

Переваги цього тарифу

 • Миттєве та безкоштовне відкриття картки
 • Незалежність від часу роботи відділення для отримання відсотків вкладу

Комісії банку та інші витрати

витрати клієнта на кредитного посередника та третіх осіб – відсутні

комісійні винагороди Банку за встановлення та обслуговування кредитної лінії – відсутні

комісійні винагороди за обслуговування поточного рахунку з використанням платіжної картки визначаються Тарифами

комісійна винагорода Банку за надання інформаційно-технічних послуг, пов'язаних з виконанням заяви клієнта про відображення обтяження майна в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна – 110,00 грн. (при видачі кредиту та зміні суми кредиту)

Тарифи за обслуговування
Умови тарифного пакету «Мій рахунок»
Продукт/Послуга надається в рамках
Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб

Інформація про істотні характеристики послуги з надання споживчого кредиту за БП «Кредит під заставу депозиту» Договір застави Кредитний договір

Детальніше про картки

 • Visa Classic

  Найпопулярніша та найпоширеніша у світі платіжна карта, що гарантує оптимальне співвідношення вартості та набору стандартних функцій. Картки приймаються до оплати товарів та послуг по всьому світу, де розміщено логотип VISA, а також в Internet-магазинах та при оплаті товарів та послуг поштою. За допомогою цієї картки можливо отримувати готівку в банкоматах та пунктах видачі готівки у всіх країнах світу.

  Visa Classic
 • Mastercard Debit World

  Сучасний платіжний інструмент, що поєднує всі нововведення сучасних банківських технологій та незамінний у щоденному житті. Картка Mastercard Debit World підтримує безконтактну технологію оплати, а також має підвищений рівень безпеки завдяки вбудованому чіп-модулю. Для здійснення миттєвої оплати товару в торгівельній мережі необхідно піднести картку до платіжного терміналу, який підтримує безконтактну технологію оплати.
  Картка дає змогу знімати готівку в банкоматах будь-яких українських та закордонних банків.

  Mastercard Debit World

Додатковi послуги


Необхідні документи

Для відкриття карткового рахунку та випуску платіжної картки необхідно надати до банку паспорт, довідку про присвоєння реєстраційного номерa облікової картки платника податків (ідентифікаційний код), а також оформити у банку необхідний пакет документів

Клієнт має знати:

 • Повернення кредиту здійснюється щомісяця в довільному розмірі або в кінці строку кредитування
 • Погашення процентів здійснюється щомісячно в розмірі нарахованих процентів за користування кредитними коштами
 • У клієнта є можливість достроково повернути кредит без застосування штрафних санкцій.
 • Клієнт має право відмовитись від договору про споживчий кредит протягом 14 календарних днів з дня укладення договору про споживчий кредит (у разі відмови від такого договору клієнт сплачує відсотки за період з дня одержання коштів до дня їх повернення за процентною ставкою, встановленою цим договором, та вчиняє інші дії, передбачені договором)
 • Договір про споживчий кредит може бути розірваний на вимогу або за ініціативою однієї із Сторін в порядку визначеному договором про споживчий кредит та/або законодавством. Клієнт має право ініціювати розірвання договору про споживчий кредит, в порядку, передбаченому договором, шляхом подання до Банку відповідної заяви.
 • Зміни до договору про споживчий кредит оформляються, шляхом публікації договору про споживчий кредит зі змінами на вебсайті Банку та/або розміщення оголошень про такі зміни у всіх підрозділах клієнтського обслуговування фізичних осіб в Банку, з дотриманням строку, визначеного договором про споживчий кредит, необхідного для ознайомлення клієнтів з такими змінами.
 • У разі невиконання клієнтом обов'язків за договором Банк, відповідно до умов укладеного договору та діючого законодавства, має право вимагати відшкодування завданих збитків у вигляді неустойки (штраф, пеня).
 • Банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено умовами договору про споживчий кредит або законом;
 • У клієнта є можливість відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації
 • Банку забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання послуги з надання кредиту (крім надання пакета банківських послуг.

Замовлення зворотного дзвінка