Зразки тексту довіреностей


Довіреність на актулізацію даних по компенсаційному рахунку;

Довіреність та на отримання Національної картки, ПІН-конверта до неї та компенсаційних коштів з поточного рахунку;

Довіреність на актулізацію даних по компенсаційному рахунку та на отримання Національної картки, ПІН-конверта до неї та компенсаційних коштів з поточного рахунку;

Довіреность на реєстрпцію/актуалізацію даних вкладника по компенсаційному рахунку та на отримання Національної картки і ПІН-конверта до неї.

інші пропозиції