Інформація для позичальників

Шановні клієнти!

Публічне акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» (далі – АТ «Ощадбанк») повідомляє про тимчасове припинення діяльності установ АТ «Ощадбанк» усіх рівнів на території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя.

Звертаємо Вашу увагу на те, що незалежно від факту припинення діяльності установ АТ «Ощадбанк» на території АР Крим та м. Севастополь, зобов’язання за укладеними кредитними договорами не припиняються та підлягають виконанню з боку клієнта.

АТ «Ощадбанк», як Сторона за кредитним договором (далі – Договір) вчасно виконав свої зобов’язання відповідно до умов Договору.

У зв’язку з цим клієнти мають вжити вичерпних заходів щодо належного виконання своїх зобов’язань за Договором у тому числі щодо вчасного повернення кредиту, сплати процентів за користування ним та комісійних винагород.

З цією метою, АТ «Ощадбанк», зі свого боку, пропонує клієнту особисто або через будь-яку третю особу виконувати зобов’язання за Договором одним з наступних способів, що є прийнятними для клієнта:

1. Шляхом переказу грошових коштів на кореспондентський рахунок АТ «Ощадбанк» через установу будь-якого банку, що діє на території АР Крим та м. Севастополя за наступними реквізитами (ДОДАТОК, Реквізити 1). 

2. Шляхом відкриття в будь-якій установі АТ «Ощадбанк», яка розташована на території України поза адміністративними межами АР Крим та м. Севастополь, нового поточного рахунку, операції за яким здійснюються з використанням банківської платіжної картки, та, в подальшому здійснення переказів на вказаний рахунок грошових коштів з метою погашення заборгованості за Договором з використанням послуг міжнародних платіжних систем «VISA Money Transfer» або «MasterCard MoneySend», що надають можливість здійснювати оплату в будь-якій валюті з іншого рахунку клієнта, відкритого в установі будь-якого банку на території АР Крим та м. Севастополь, іншій території України або за їх межами, операції за яким також здійснюються з використанням банківської платіжної картки (ДОДАТОК, Реквізити 2).

3. Шляхом внесення грошових коштів в касу будь-якої установи АТ «Ощадбанк», яка розташована на території України поза адміністративними межами АР Крим та м. Севастополь;

Витрати, пов’язані з переказом грошових коштів, визначаються відповідно до тарифів АТ «Ощадбанк».

4. Шляхом перерахування через установи інших банків України грошових коштів (в валюті, передбаченій кредитним договором) на рахунок, зазначений в кредитному договорі з урахуванням того, що цей рахунок відкритий в АТ «Ощадбанк», код банку 324805.

При цьому зазначається наступне призначення платежу: Погашення заборгованості _____________ (зазначається ПІБ позичальника)___________________________(зазначається реєстраційний номер облікової картки, платника податку (ідентифікаційний номер)) за кредитним договором №_____ дата_____ за кредитом філії - Кримського республіканського управління.

Витрати, пов’язані з переказом/зарахуванням грошових коштів, визначаються банком, через який здійснюється такий переказ/АТ «Ощадбанк», відповідно до їх тарифів.

Повідомляємо також, що в разі наявності у клієнта тимчасових фінансових труднощів, що впливають на можливість повернення кредиту та сплати процентів за користування ним, клієнт або його представник може звернутись до будь-якої установи АТ «Ощадбанк», яка розташована на території України поза адміністративними межами АР Крим та м. Севастополь, з метою ініціювання розгляду АТ «Ощадбанк» питання здійснення реструктуризації заборгованості за Договором.

Разом з тим наголошуємо, що АТ «Ощадбанк» не буде здійснювати відступлення права вимоги за Договором без повідомлення Вас про таке відступлення.

Отже, застерігаємо клієнтів АТ «Ощадбанк» від виконання зобов'язань за Договором на користь третіх осіб, у тому числі на користь Автономної некомерційної організації «Фонд захисту вкладників» (115114 м. Москва, вул. Летніковська, б.10, будова 4, ОДРН - 1147799005420), а також підписання будь-яких документів про зміну кредитора. Зазначені дії будуть класифікуватись АТ «Ощадбанк» як порушення клієнтом чинного законодавства та умов Договору та призведуть до відповідальності клієнта як Сторони за Договором.

Інформацію про установи АТ «Ощадбанк» усіх рівнів на території України Ви можете дізнатись за посиланням або в Контакт-центрі за тел: +380 800 210 800.

інші пропозиції