Реформа держбанків. Іспит на зрілість.

ШЕВКІ АДЖУНЕР, голова наглядової ради Ощадбанку

 

Очищення банківської системи та реформа державного банківського сектора стали головною візитною карткою змін в Україні після Революції Гідності.

Сьогодні цілісність нашої банківської системи забезпечується не лише відповідними законами, регулюючими та наглядовими органами, а й завдяки нещодавно прийнятим принципам і структурам управління банків. Найсуттєвіші зміни відбулись у державному банківському секторі, частка якого наразі становить близько 60% всієї української банківської системи.  Отже, фінансовий стан і результати діяльності цих банків, компетентність керівництва та управління мають вирішальне значення для загального стану та конкурентоздатності банківської системи.  
 
У чому полягають ці зміни? Насамперед у запровадженні моделі корпоративного управління за міжнародним зразком. Першим кроком у цьому напрямі стало формування наглядових рад у державних банках, більшість членів яких становлять незалежні директори. Незалежні директори обираються з глобального пулу кандидатів на суворо конкурентній і прозорій основі за сприяння та участі міжнародних партнерів України і міжнародної рекрутингової компанії з бездоганною репутацією.

Наглядова рада Ощадбанку, від імені і за погодженням із якою я викладаю ці думки, сформована саме так. Шість з дев'яти її членів є незалежними, решта троє є представниками держави – по одному від президента, уряду і парламенту. В конкурсі на посади незалежних членів наглядової ради Ощадбанку взяло участь кількасот претендентів з усього світу. Обрано лише шестеро. І ми всі пишаємось, що наші компетенції, як фахівців, пройшли безпрецедентний в історії української банківської системи конкурсний відбір. 

Новообрана наглядова рада відповідно до отриманого мандату одразу розпочала роботу. Ми отримали від керівництва Ощадбанку максимально детальну інформацію щодо результатів діяльності кожного з бізнес-напрямів та можемо відзначити суттєвий прогрес на шляху до модернізації. За тиждень після призначення відбулось перше засідання. Ми обговорювали досягнуті результати та завдання, які стоять перед банком. За чотири тижні почалось оцінювання компетенцій топ-менеджменту Ощадбанку.  Цього тижня проводимо стратегічну сесію з менеджментом щодо детального аналізу стратегії 2018-2022 років.  

Відповідно до принципів корпоративного управління після призначення наглядової ради загальноприйнятою практикою є негайне проведення оцінювання діючого менеджменту банку. Професійна  команда є необхідною для досягнення поставлених стратегічних цілей.

Оцінювання є обов’язковим навіть за наявності у керівництва банку діючих контрактів, як у випадку з правлінням Ощадбанку. Саме тому на засіданні наглядової ради 20 червня у присутності представника НБУ ми прийняли рішення провести таке оцінювання. Для цього було залучено міжнародну компанію з добору персоналу Pedersen & Partners. Вона має бездоганну репутацію, ознайомлена зі стратегією і структурою банку, має міжнародний досвід добору банківських топ-менеджерів і пройшла конкурсний відбір згідно з Законом України «Про банки і банківську діяльність».

Така процедура проводиться вперше в історії не лише українських державних банків, а й всіх українських державних компаній. У периметр оцінки входять всі члени правління Ощадбанку та ключові керівники. Першим цю процедуру пройшов голова правління Андрій Пишний. Результати оцінювання його компетенцій були розглянуті присутніми на засіданні членами наглядової ради 25 липня. 

Важливо підкреслити, що стратегія розвитку Ощадбанку на 2018-2022 роки, згідно з якою визначається перелік кваліфікаційних вимог до топ-менеджменту, була погоджена урядом ще в лютому 2018 року. Отже, ми не лише оцінюємо прогрес у діяльності банку відповідно до значної кількості фактів та звітів, а насамперед визначаємось із можливістю менеджменту відповідати новим вимогам, зберегти динаміку змін та привести банк до досягнення визначених стратегічних цілей.   

На підставі отриманих матеріалів та висновків наглядова рада прийняла рішення підтвердити професійну придатність голови правління Андрія Пишного, його повну відповідність кваліфікаційним вимогам і продовжила його повноваження на наступні 5 років. Ми глибоко переконані у здатності голови правління виконати завдання бізнес-стратегії 2018-2022.

Ощадбанк кардинально змінився за останні роки, починаючи з модернізації мережі відділень, нової корпоративної культури та інвестицій в людський капітал, клієнтоорієнтованості і завершуючи сучасними онлайн-сервісами та новими бізнес-напрямами – електронною комерцією та підтримкою малого і середнього бізнесу, яких раніше в банку просто не існувало. Ми бачимо і аналізуємо ці зміни, але мета оцінювання в іншому. Новий підхід до корпоративного управління повністю змінив парадигму, в якій працює Ощадбанк. Це нова реальність, і нам важливо визначитись із тим, хто з топ-команди готовий впроваджувати такі зміни. З ким ми, наглядова рада, готові розділити відповідальність за досягнення поставлених цілей. Багато зроблено. Ще більше ми маємо зробити разом.

Наразі триває наступний етап – оцінювання інших членів правління та ключових керівників Ощадбанку. Наглядова рада продовжуватиме діяти суворо відповідно до встановлених процедур. Правила є і будуть чіткими, зрозумілими і прозорими. Ті, хто зараз обіймають посади, але не пройдуть кваліфікаційне оцінювання з прийнятними результатами, не отримають продовження контрактів. Такі вакансії будуть заповнені через конкурсний процес відбору.  

Чому застосовується такий підхід? Тому що Ощадбанк є системоутворюючим. Надійність Ощаду і в широкому сенсі банківської системи значною мірою залежить від його стабільності. Тому підбір менеджменту повинен бути обережним і не може відбуватись за логікою революційної доцільності – замінити всіх, тут і одразу тільки заради змін. 

Завдання, які стоять перед банком і визначені стратегією його розвитку до 2022 року, не дають часу зволікати. Проблеми держбанків накопичувались роками. Так звані токсичні активи створювались через політичну залежність і відповідне втручання у прийняття кредитних рішень, адже корпоративне управління було залежним від вищого державного керівництва. Саме тому у співпраці з нашими міжнародними партнерами було проведено реформу державного банківського сектора. Ці зміни мають на меті комерціалізацію, ефективну діяльність і прибутковість державних банків, збільшення їхньої ринкової вартості як активу. І сьогодні, коли незалежні наглядові ради в держбанках розпочали свою роботу, іспит на зрілість складають не тільки вони, але й вся українська банківська система, а з нею і країна. 
Ми зобов’язані успішно скласти цей іспит. У нас є шанс. Шанс для сильних, ефективних, конкурентоспроможних і надійних державних банків, а значить – і для енергійного економічного розвитку України.
 

15.08.2019