Фінансову звітність Ощадбанку за 2017 рік підтверджено міжнародними аудиторами

Компанією KPMG підтверджено фінансову звітність Ощадбанку за 2017 рік. Результати Банку наступні:

 Фінансові результати

•   Чистий комісійний дохід. У результаті проведеної роботи з розширення спектра банківських продуктів та послуг і підвищення якості їх надання, виваженої гнучкої тарифної політики обсяг чистого комісійного доходу порівняно з минулим роком зріс в 1,3 рази і досяг 2,7 млрд. грн.

•   Податки. У 2017 році було сплачено податків, зборів та обов'язкових платежів до Державного бюджету на суму 2,6 млрд. грн.

•   Чистий прибуток. Банком забезпечено прибуткову діяльність, обсяг прибутку склав 558,5 млн. грн., що на 20,3% перевищує результат попереднього року

•   Дивіденди. Ощадбанк перерахує до державного бюджету частину чистого прибутку на виплату дивідендів в сумі 167,6 млн. грн. (відповідно до встановлених законодавством терміну та розміру)

•   Активи. Активи банку динамічно зростали (на 11%, або 23,2 млрд. грн.) та на кінець 2017 року склали 233,8 млрд грн. Темп зростання активів був вищим (на 4 в.п) за відповідний показник по найбільшим банкам

•   Кредитування. Ощадбанк залишається одним із лідерів кредитування реального сектора економіки України - обсяг кредитів, наданих клієнтам збільшився на 8,6 млрд. грн. і склав на 01.01.2018 року 74,5 млрд. грн. (з урахуванням резервів під знецінення таких кредитів)

•   Депозити населення. Ощадбанк демонстрував найкращий результат серед найбільших банків щодо приросту строкових коштів фізичних осіб. Приріст ресурсної бази за 2017 рік становив 17,9 млрд. грн. (поточні та строкові), або 35% приросту залучень від фізичних осіб по банківській системі

•   Капітал. Власний капітал становить 31,3 млрд грн. Банк підготував та узгодив з Урядом та НБУ програму капіталізації до кінця 2018 року. Держава, яка є власником Банку, демонструє готовність до надання підтримки у вигляді додаткових внесків до капіталу Банку та вже фактично зробила такий внесок у сумі 8,86 млрд грн протягом 1 кварталу 2017 року та 5,75 мільярдів гривень у грудні 2017 року. Банк дотримувався програми капіталізації та вимог НБУ до капіталу


 Ринкові позиції

За підсумками роботи у 2017 році Ощадбанком забезпечено збереження провідних ринкових позицій. Банк входить до трійки лідерів банківської системи за рядом основних показників:

•   за обсягами комісійного доходу – ІІ місце

•   за обсягами активів – ІІ місце

•   за обсягом кредитів наданих юридичним особам – І місце

•   за обсягом депозитного портфелю – ІІ місце

•   за обсягом власного капіталу – І місце

 

Стратегія Банку

У 2017 році Банк успішно завершив виконання стратегічного плану діяльності 2015-2017 роки, в рамках якого було проведено низку реформ, пов’язаних із забезпеченням модернізації та комерціалізації банку

 

Відповідно до Засад стратегічного розвитку державного банківського сектору розроблено проект Стратегії розвитку Ощадбанку на 2018-2022 роки за участі міжнародної консалтингової компанії, яка входить до «Великої трійки». Стратегія отримала підтримку Європейського банку реконструкції та розвитку, та була схвалена Кабінетом Міністрів України у лютому 2018 року.

 

Ключовими стратегічними задачами Банку є:

•   збільшити цінність для власників за рахунок підвищення ефективності, використовуючи свою мережу для цілей сприяння загальнодоступності фінансування;

•   зберегти свою позицію як універсального банку №1 в країні;

•   підготуватися до часткової приватизації до 2020 року.

 

 

 

27.04.2018

інші пропозиції