Результати діяльності Ощадбанку за 2016 рік

Діяльність Ощадбанку протягом 2016 року було спрямовано на імплементацію стратегічних завдань, забезпечення конкурентоздатної позиції (ТОП-3) на банківському ринку України за ключовими показниками за рахунок підвищення прибутковості і прозорості, покращення операційної ефективності та якості надання послуг.

За підсумками роботи у 2016 році Ощадбанк утримує провідні позиції. За рядом основних показників він входить до трійки лідерів банківської системи:

  •  за обсягом власного капіталу – І місце (піднявся на дві сходинки);
  •  за обсягами активів – ІІ місце;
  •  за депозитами клієнтів – ІІ місце.

Підтвердженням успішної бізнес-діяльності Ощадбанку є такі показники:

  •  адекватність регулятивного капіталу (відповідно до вимог Базельської угоди) становила 13,03% при нормі не менше 8%;
  •  прибутковість активів становила 0,25%;
  •  прибутковість власного капіталу становила 3,41%.

Результати діяльності Ощадбанку за 2016 рік свідчать про те, що йому вдалося не лише зберегти позитивні тенденції розвитку, а й значно зміцнити їх. Так, за 2016 рік чистий прибуток Ощадбанку досяг 464,1 млн. грн., що відповідає VI місцю серед банків України (сукупні збитки по банківській системі становили 160,1 млрд. грн.). Завдяки відновленню прибуткової діяльності Ощадбанк перерахував до держбюджету частину чистого прибутку на виплату дивідендів (відповідно до встановлених законодавством терміну та  розміру) в сумі 139,2 млн. грн.

Такого результату досягнуто завдяки випереджаючому зростанню доходу (на 2%) порівняно зі зниженням витрат (на 35,7%).

У результаті проведеної роботи з розширення спектра банківських продуктів та послуг і підвищення якості їх надання, виваженої гнучкої тарифної політики обсяг чистого комісійного доходу порівняно з минулим роком зріс в 1,3 разу і досяг 2,1 млрд. грн. Станом на 01.01.2017 за обсягом чистого комісійного доходу Ощадбанк посів ІІ місце серед банків України (піднявся на одну сходинку).

Ощадбанк залишається надійним активом держави в інтересах мільйонів українців, посідаючи провідні позиції з наповнення державного бюджету. У 2016 році банк сплатив податків, зборів та обов'язкових платежів до Державного бюджету України на суму 2,3 млрд. грн. і посів 2-ге місце в рейтингу «ТОП-50 найбільших платників банківського сектора за 2016 рік». 

Про динамічний розвиток Ощадбанку в 2016 році також свідчить те, що з початку року активи банку зросли на 32,3%, або на 51,5 млрд. грн., і на  01.01.2017 досягли 210,6 млрд. грн. Таке зростання відбулось в основному за рахунок збільшення їх інвестиційної складової, а саме державних цінних паперів. Банк посідає лідируючі позиції на ринку державних цінних паперів (2-ге місце серед банків України на 01.01.2017).

Станом на 01.01.2017 Ощадбанк підтримує кореспондентські відносини з 51 банком в 11 країнах світу.

Ощадбанк залишається одним із лідерів кредитування реального сектора економіки України і посідає 2-ге місце серед банків України за кредитами, наданими юридичним особам, обсяг яких на 01.01.2017 досяг 110,5 млрд. грн.

Прагнучи забезпечити достатній рівень дохідності активів, що склалися за несприятливих умов кредитування, Ощадбанк вжив заходів щодо диверсифікації активів. Так, портфель цінних паперів банку склав 36,8% активів, або  77,7 млрд. грн.

Структура активів Ощадбанку зазнала позитивних змін у бік збільшення частки високоліквідних активів.

Зобов’язання банку зросли на 28,4%, або на 43,1 млрд. грн., і досягли 194,9 млрд. грн.

Структура зобов’язань Ощадбанку характеризувалась диверсифікацією джерел залучених коштів у бік зростання частки коштів клієнтів (з 62,1% до 74,7%) та зниження частки залучених коштів від банків і НБУ (з 10,9% до 2,4%).

Випереджаючими темпами зростали залишки на рахунках клієнтів, які на 01.01.2017  становлять 145,6 млрд. грн., або 74,7% зобов’язань банку. В їх структурі кошти фізичних осіб займають 47,5%.

Протягом 2016 року Ощадбанк демонстрував найбільший серед банків України приріст строкових коштів фізичних осіб, підтверджуючи статус лідера ринку.

За коштами фізичних осіб приріст ресурсної бази за 2016 рік становив 15,3 млрд. грн. (з них 10,7 млрд. грн. строкових депозитів без урахування курсових різниць), або 43% приросту залучень від фізичних осіб по банківській системі. Це є безперечним свідченням довіри вкладників до найбільш стабільного та надійного державного банку. Ощадбанк посідає найвищу сходинку авторитетного рейтингу «50 провідних банків України» за версією щорічного незалежного дослідження аналітиків інформаційного агентства Financial Club.

Лідерство Ощадбанку в роздрібному сегменті – це:

  •  оновлена платформа веб- та мобайл-банкингу «Ощад 24/7». За кількістю доступних в «Ощад 24/7» функцій Ощадбанк входить до ТОП-3 банків України (кількість користувачів – 1,3 млн.);
  •  500 відділень нового формату, серед яких 12 інклюзивних та 5 мобільних – два пересувних мобільних підрозділи на базі броньованих автомобілів КрАЗ і три мобільних броньованих відділення, які працюють на території гуманітарно-логістичних центрів у Донецькій та Луганській областях;
  •  кількість зон самообслуговування досягла 325, мережа інформаційно-платіжних терміналів – 2264 од., банкоматна мережа – 2549 од.;
  •  інновації в картковому бізнесі – перші каси самообслуговування у великих торгових мережах, безконтактні розрахунки в мережі закладів МакДональдз, безконтактна оплата проїзду в метро, фунікулері та швидкісному трамваї, обслуговування перших паркоматів у Києві, оснащення патрульної поліції терміналами для миттєвої сплати штрафів,  муніципальні картки, електронні пенсійні посвідчення.

Слід зазначити, що з 2015 року Ощадбанк розпочав дострокове повернення коштів, отриманих за кредитами рефінансування НБУ. Так, за 2016 рік погашено зобов’язань перед НБУ в сумі 11,5 млрд. грн., з яких 99% – достроково. Таку політику було продовжено і в 2017 році. Так, за січень-квітень 2017 року  зобов’язання перед НБУ достроково погашено в повному обсязі.

На виконання Засад стратегічного розвитку державного банківського сектора, прийнятих Кабінетом Міністрів України в лютому 2016 року, протягом року розпочато співпрацю з ЄБРР щодо комерціалізації Ощадбанку. В листопаді 2016 року було підписано Меморандум порозуміння між Урядом України, АТ «Ощадний банк України» та Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) щодо підтримки реформ Ощадбанку та його підготовки до приватизації, а 23 листопада 2016 року Наглядовою радою банку погоджено цільові орієнтири та дії, передбачені Дорожньою картою трансформації Ощадбанку. Стратегічне партнерство з ЄБРР спрямовано на комплексну трансформацію корпоративного управління, операційної та фінансової моделей банку.

В рамках зазначеної співпраці також відбулось приєднання Ощадбанку до Програми сприяння торгівлі ЄБРР, участь в якій надасть можливість вступати (під гарантії ЄБРР) у відносини торговельного фінансування з багатьма провідними банківським установами світу.

Такі заходи дали Ощадбанку право на отримання технічної допомоги з боку ЄБРР щодо підвищення ефективності кредитування малого і середнього бізнесу, а також централізації мережі.

Протягом 2016 року нові кошти на міжнародних ринках не залучались. 

Загальний обсяг залучень на міжнародних фінансових ринках та від інших організацій станом на 31.12.2016 становить 1,2 млрд. доларів США (33,4 млрд. гривневого еквіваленту), субординованого боргу  – 100 млн. доларів США (2,8 млрд. гривневого еквіваленту).

Банк проводив формування резерву за знеціненими активамизгідно з вимогами щодо його формування за Міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ). Введено в експлуатацію програмні модулі автоматизованої системи Finevare (розробник – компанія Deloitte Advisory Sp.z.o.o.) для проведення процесу оцінки знецінення активів відповідно до вимог МСБО 39 в установах Ощадбанку. 

Питома вага сформованих резервів за знеціненими кредитами становить 43,4% відповідного кредитного портфеля банку.

Власний капітал Ощадбанку станом на 01.01.2017 становить 15,7 млрд. грн., або 7,5% пасивів, та за 2016 рік збільшився на 8,4 млрд. грн., у т.ч. за рахунок поповнення статутного капіталу акціонером банку – державою, переоцінки активів та отриманого за 2016 рік прибутку.

Ощадбанк постійно підтримує показники ліквідності та платоспроможності на достатньому рівні, дотримується економічних нормативів, встановлених Національним банком України, забезпечує своєчасність розрахунків за дорученнями клієнтів.

Ощадбанк має найрозгалуженішу мережу установ, яка станом на 01.01.2017 налічувала 24 регіональних управління і 4 042 територіально відокремлених безбалансових відділення.

Менеджментом банку розробляються і впроваджуються технології зміцнення конкурентоздатності, нові підходи щодо ефективного використання основних ресурсів – коштів, інфраструктури, кадрів. Ощадбанк постійно працює над підвищенням якості надання послуг та впровадженням нової корпоративної культури.

Прес-служба Ощадбанку

27.04.2017

інші пропозиції