Ощадбанк звертається до Верховного Суду України з заявою про скасування незаконного рішення ВССУ щодо поручительства М. Лагуна

Офіційна позиція Ощадбанку

1.  Рішення Вищого спеціалізованого суду України про задоволення касаційної скарги М. Лагуна не є остаточним. Ощадбанк готує заяву до Верховного Суду України про скасування цього вочевидь незаконного рішення ВССУ та залишення в силі рішень Печерського райсуду м. Києва та Апеляційного суду м. Києва.

2. Ощадбанк вже двічі доводив правомірність своїх вимог. Суди першої та апеляційної інстанцій правомірно відхилили доводи М. Лагуна щодо недійсності договору поруки та визначили, що спірний договір поруки  укладено з дотриманням норм чинного законодавства, за власним волевиявленням сторін; договір не суперечить вимогам закону, а тому відсутні правові підстави для визнання його недійсним. Суди визнали безпідставними доводи М. Лагуна стосовного того, що поручитель не є фінансовою установою та не має відповідної ліцензії, оскільки при укладенні договорів поруки, де однією зі сторін як поручитель виступає фізична особа, така ліцензія не потрібна.

3.  ВССУ в порушення норм чинного законодавства щодо недійсності правочинів та всупереч існуючій судовій практиці приймає рішення про визнання недійсним договору поруки, базуючись на хибному аргументі, що зобов'язання за договорами банківського рахунку нібито нерозривно пов'язані з банком, а тому їх виконання фізичною особою – поручителем є неможливим, чим грубо порушує принцип правової визначеності, що є складової частиною принципу верховенства права, закріпленого в Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, та ставить під загрозу сталість правовідносин у фінансовій сфері.

Зазначена помилкова позиція колегії з цивільних справ ВССУ суперечить:

- правовій позиції Верховного Суду України, відповідно до якої за договором банківського рахунку між сторонами виникають звичайні зобов'язальні правовідносини, які мають майново-грошовий характер та не можуть бути нерозривно пов'язані з певною особою;

- нормам цивільного та господарського законодавства, які не встановлюють заборони на укладення правочинів у забезпечення виконання різних видів зобов'язань, у тому числі за договором банківського рахунку;

- статті 546 ЦК України, яка передбачає, що виконання зобов'язання може забезпечуватись порукою;

- статті 553 ЦК України, згідно з якою за договором поруки поручитель поручається перед кредитором за виконання боржником свого обов'язку.

Ще раз підкреслюємо правову позицію Ощадбанку – грошове зобов'язання може бути забезпечене порукою, і чинне законодавство України не містить заборон у застосуванні поруки як способу забезпечення зобов’язань за договором банківського рахунку. Це  підтверджено рішеннями судів попередніх інстанцій. Таким чином, безпідставно визнаючи договір поруки недійсним, рішення ВССУ становить загрозу власне інституту поруки. Створивши подібний прецедент, ВССУ надав судам цивільної юрисдикції правові підстави для визнання недійсними всіх договорів поруки, посилаючись на нерозривну пов’язаність основного зобов’язання особисто з основним боржником.

Найболючіше для банківської системи питання захисту прав кредиторів завдяки ВССУ знову на порядку денному. 

 Прес-служба Ощадбанку

07.03.2017

інші пропозиції