У 2015 році Ощадбанк збільшив чистий процентний дохід на 11% – до рівня 5,89 млрд. грн.

За даними річної звітності за 2015 рік, складеної у відповідності з МСФЗ, чистий процентний дохід Ощадбанку становить 5,89 млрд. грн., що на 11%, або на 0,58 млрд. грн., більше ніж за 2014 рік (станом на 01.01.2015 – 5,3 млрд. грн.). Чистий комісійний дохід становить 1,63 млрд. грн., що на 29,7%, або на 0,37 млрд. грн., більше ніж за 2014 рік. Торговельний дохід збільшився порівняно з 2014 роком на 4,47 млрд. грн. і становить 1,48 млрд. грн. (у 2014 році від’ємне значення торгового результату – 2,99 млрд. грн.). При цьому слід відзначити, що на торговий результат Ощадбанку в 2015 році негативно вплинула девальвація гривні, внаслідок чого збиток від переоцінки іноземної валюти (курсових різниць) становив 5,18 млрд. грн., що на 61,4%, або на 1,97 млрд. грн., більше ніж за 2014 рік.  Разом із цим результат від операцій з цінними паперами, що включається до складу торгового доходу, збільшився на 6 млрд. грн., або у 18,4 разу, і склав 6,35 млрд. грн. Результат від торгових операцій з іноземною валютою у 2015 році становить 0,32 млрд. грн., що на 0,44 млрд. грн. більше ніж за 2014 рік (-0,12 млрд. грн.).

Ощадбанк отримав прибуток від операцій (без урахування витрат на формування резервів) у сумі 4,88 млрд. грн., що на 5,31 млрд. грн. більше ніж за 2014 рік (станом на 01.01.2014 збиток від операцій – 0,42 млрд. грн.). Такий результат досягнуто внаслідок випереджаючого зростання операційного доходу на 240% (у 2,4 разу) порівняно зі зростанням операційних витрат на 0,4%.

При цьому операційний дохід банку (без урахування витрат на формування резервів) становив 9,13 млрд. грн., що на 5,33 млрд. грн. більше ніж за 2014 рік. Операційні витрати склали 4,25 млрд. грн., що на 0,02 млрд. грн. більше ніж за 2014 рік.

«В умовах роботи банківської системи, наближених до стресових, оцінка діяльності фінансових установ лише на основі отриманого фінансового результату не є визначальною. Питання полягає не стільки у факті отримання прибутків чи збитків, скільки в «запасі міцності» банків, здатності продовжувати діяльність навіть за умови отримання збитків протягом 2014-2015 років. Для оцінки такої здатності першочергове значення посідають показники капіталізації. Саме обсяг капіталу та рівень покриття капіталом ризикових активів визначають здатність банків забезпечити діяльність навіть у несприятливих умовах, витримати в період загострення ситуації. Основним показником, який може характеризувати стабільність та здатність до подальшого зростання, є адекватність регулятивного капіталу. Саме цей показник рекомендовано Міжнародним валютним фондом та визначено Національним банком України як основний цільовий орієнтир діяльності банків на період до кінця 2018 року. План відновлення прибуткової діяльності є стратегічним пріоритетом Ощадбанку на  2016-2017 рр. Результат отриманий банком у першому кварталі 2016 року – чистий прибуток 112 млн. грн. - дає підстави для певного оптимізму. Сподіваємося, що макроекономічні показники збережуть тенденцію до покращення», – наголосив голова правління Ощадбанку Андрій Пишний.

Адекватність капіталу банківської системи (за даними НБУ) за 2015 рік знизилась з 15,6% до 12,7%. Подальше її зменшення до 10% спостерігалось у січні 2016 року. Станом на 01.02.2016 адекватність регулятивного капіталу Ощадбанку становила 11,6% (на 1,6 п.п. більше за середнє значення по банківській системі) та збільшилась до 13% на 01.04.2016.

Показники діяльності банків за 2015 рік, в яких враховано всі проблеми з кредитними портфелями банків на початок 2016 року, можуть стати відправною точкою поступового відновлення та стабілізації ситуації в банківському секторі в найближчі кілька років. Протягом 2015 року Ощадбанк відповідально формував резерви за активними операціями через погіршення обслуговування позичальниками боргових зобов’язань. У 2015 році витрати на формування резервів становили 17,2 млрд. грн., що мало наслідком отримання Ощадбанком збитку за результатами 2015 року в сумі 12,3 млрд. грн.

Портфель проблемної заборгованості в Ощадбанку сформовано до 2014 року. Наразі в непростих економічних умовах він активно працює над поверненням проблемної заборгованості, підвищенням якості заставного майна, отриманням поруки з кінцевих бенефіціарів, збільшенням грошового потоку до банку, вирівнюванням ставок за кредитами до рівня ринкових. Де це необхідно і допустимо, проводиться реструктуризація заборгованості. Відстоюються інтереси банку в судових інстанціях.  Ощадбанк проводить копітку роботу, щоб такий непростий кредитний портфель був максимально ефективним.

Банком розроблено і затверджено кредитну політику щодо корпоративних клієнтів, створено вертикаль малого і середнього бізнесу, запроваджено чіткий розподіл повноважень по кредитних процесах, персоналізовано відповідальність щодо кредитних рішень, реформовано функціонал кредитних комітетів, впроваджено скорингові карти для прийняття рішень з кредитування клієнтів роздрібного бізнесу. Розроблено методику оцінки та розрахунку резерву відповідно до МСФЗ для відшкодування можливих збитків.

Незважаючи на складні економічні умови, Ощадбанк продовжує розвиватись та залишається провідним банком на фінансовому ринку України. За результатами 2016 року банк планує забезпечити прибуткову діяльність. Про позитивну динаміку свідчать результати діяльності в першому кварталі 2016 року. Чистий прибуток становить 112,0 млн. грн., показник рентабельності активів – 0,26%, при тому що по банківській системі його значення негативне. В 2016 році Ощадбанк здійснив дострокове погашення кредиту рефінансування від НБУ на суму більш ніж 8 млрд. грн. Згідно з вимогами Національного банку України Ощадбанк перейшов на міжнародні стандарти фінансової звітності, забезпечивши автоматизацію розрахунку резервів за фінансовими активами відповідно до одного з найбільш складних стандартів – 39-го. Якість оцінки фінансових активів банку повністю відповідає міжнародним стандартам.

Прес-служба Ощадбанку

29.04.2016

інші пропозиції