Підсумки діяльності ВАТ “Ощадбанк” за 2006 рік

 В умовах постійно зростаючої конкуренції на фінансовому ринку підсумки діяльності ВАТ “Ощадбанк” за 2006 рік свідчать про те, що банк володіє значним економічним потенціалом та спроможний зміцнити свої позиції на ринку банківських послуг.

Завдяки зусиллям банку, спрямованим на нарощення доходів і оптимізацію витрат, за 2006 р. банком отримано 145 млн. грн. прибутку, що в 7,2 р. більше, ніж за минулий рік.

Операційний дохід становив 1 млрд. грн., що на 319 млн. грн. (45 %) більше, ніж за 2005 рік. Прибуток від операцій склав 234 млн. грн.

Банк є достатньо капіталізованим. Обсяг регулятивного капіталу банку на 1 січня 2007 р. досягнув 878 млн.грн.

Обсяг чистих активів банку за 2006 рік збільшився на суму понад 2 млрд. грн. і на 1 січня 2007 року становив 11,6 млрд. грн. Обсяг дохідних активів досягнув 8,6 млрд. грн., або 74,0 % чистих активів.

Обсяг чистого процентного доходу склав 592 млн. грн. і на 268 млн. грн., або на 82 % перевищив показник попереднього року. Чистий комісійний дохід за 2006 р. становив 322 млн. грн. Це на 54 млн. грн. вище рівня 2005 року.

Стратегічним напрямом діяльності Ощадбанку залишається робота з населенням. За минулий рік залучені банком кошти фізичних осіб зросли на 1,6 млрд. грн. і на початок січня п.р. становили 7,4 млрд. грн.

Для забезпечення надійності та стабільності, а також диверсифікації активів з метою зниження ризиків, 16,3 % залучених банком коштів, а саме 1,9 млрд. грн., розміщено в державні цінні папери та боргові цінні папери, що рефінансуються або емітовані Національним банком України.

Банк сьогодні здатний обслуговувати на сучасному рівні великих корпоративних клієнтів, що підтверджується виконанням усіх зобов’язань з обслуговування Пенсійного фонду України та УДППЗ “Укрпошта” відповідно до укладених угод. З листопада 2006 р. банк здійснює обслуговування рахунків учасників оптового ринку електричної енергії.

Обсяг кредитного портфеля за 2006 рік збільшився в 2,5 р., або на 3,9 млрд. грн. і на 1 січня п.р. склав 6,5 млрд. грн. Враховуючи нагальні потреби населення у кредитній підтримці та соціальне значення цього питання, керівництвом банку одним із пріоритетних напрямів діяльності визначено кредитування населення. За минулий рік загальний обсяг кредитів, наданих фізичним особам збільшився в 2,1 р. і становив 2,7 млрд. грн.

Банк активізував роботу з кредитування юридичних осіб. Обсяг кредитів, наданих суб’єктам господарювання зріс в 2,5 р. і досяг 1,8 млрд. грн.

При цьому банк утримує найрозгалуженішу мережу філій. Кількість його установ складає 6 147, з яких 2 731, або 44,4 % розташовані у сільській місцевості.

23.01.2007

інші пропозиції