Ощадбанк уперше залучив субординовану позику в розмірі 100 млн. дол. США

Як повідомив перший заступник голови правління Ощадбанку Артемій Єршов, наприкінці 2006 року держбанк здійснив перший у своїй історії вихід на ринки міжнародних запозичень і залучив субординовану позику в розмірі 100 мільйонів доларів США.

Дебютну для Ощадбанку позику було надано найбільшим голландським банком ABN AMRO терміном на 10 років під 9 відсотків річних. Ці кошти будуть враховані як капітал банку другого рівня, що дасть змогу істотно збільшити його капіталізацію і відповідно створить додаткові можливості для збільшення активів Ощадбанку в найближчій перспективі. Юридичним радником ВАТ "Ощадбанк" з питань залучення кредиту на умовах субординованого боргу від ABN AMRO виступила юридична фірма "Саєнко Харенко".

"Надання банку субординованої позики, безумовно, є доказом довіри з боку міжнародних партнерів. Завдяки залученню додаткового капіталу Ощадбанк має наміри вести більш активну політику на ринку і тим самим зміцнити стратегічні напрями розвитку. Насамперед ми плануємо збільшити операції в рамках роздрібного бізнесу, а також розширити обсяги кредитування підприємств не тільки малого і середнього бізнесу, але й великих корпоративних клієнтів Ощадбанку», - прокоментував цю подію Артемій Єршов. 

У найближчій перспективі Ощадбанк планує розширити та поглибити співпрацю з міжнародними фінансовими інститутами.

Довідка:

Відкрите акціонерне товариство “Державний ощадний банк України” зареєстроване Національним банком України 31 грудня 1991 р. (реєстраційний № 4). ВАТ “Ощадбанк” – один з найбільших банків в Україні. Як банк загальнонаціонального масштабу він має понад 6 тисяч підзвітних установ, які обслуговують клієнтів у всіх без винятку регіонах країни. За 2006 рік банком отримано 145 млн. грн. прибутку.

ABN AMRO - найбільший голландський банк, який заснований в 1824 році. Є одним із лідерів з фінансування в Центральній і Східній Європі, країнах СНД.

Юридична фірма "Саєнко Харенко" є одним із лідерів українського юридичного ринку у сфері міжнародного фінансування. Фірма представляла інтереси лід-менеджерів, організаторів та позичальників під час випуску єврооблігацій, приватних розміщень, кредитування та залучення інших видів фінансування українськими банками, підприємствами, органами місцевого самоврядування та Міністерством фінансів України. За рейтингом "Ukrainian Law Firms 2006" видавництва "Юридична практика", фірму було визнано №1 у сфері міжнародного фінансування.

Прес-служба Ощадбанку

Oschadbank attracts first ever subordinated debt worth USD 100 million

Mr. Artemiy Yershov, First Deputy Chairman of Oschadbank, informed that for the first time in its history the state bank entered the market of international debt financing at the end of 2006. It attracted a USD 100 million loan with the sole purpose of subordinated debt of the bank. The debut loan was granted by the largest Dutch bank ABN AMRO, for the period of 10 years at an annual interest rate of 9 per cent . The loan will be accounted for the Oschadbank’s Second-Tier capital that will substantially boost capitalisation of the bank and, thus, will create additional capacity to increase the asset base of Oschadbank in the nearest future.

“Capture of the subordinated debt, undoubtedly, is the evidence of confidence and trust from international partners. As a result of the additional capital inflow, Oschadbank is going to pursue more aggressive market policy and therefore strengthen its strategic development priorities. First of all, we plan to expand our activities in the area of retail banking as well as to increase lending not just to small- and medium enterprises, but large corporate clients of Oschadbank” – commented Mr. Yershov.

In nearest perspective Oschadbank plans to broaden and to deepen a collaboration with international financial institutions.

Reference:

Oschadbank registered by National Ukraine bank 31 december 1991 y. (registration № 4). Oschadbank – one of major banks in Ukraine. How a bank of national scale he has more 6 thousands of accountable establishments, which wait on clients in all of without exclusion country regions. For 2006 year by bank got 145 m. грн. profits.

ABN AMRO, a Dutch bank founded in 1824, is a leading provider of financing in Central and Eastern Europe, CIS countries.

A Legal firm "Саенко Харенко" is one of leaders of ukrainian legal market in sphere of international financing. A Firm represented top-managers interests, organizers and borrowers in european bond issue time, private placing, crediting and bringing in of other financing видов by ukrainian banks, enterprises, organs of local self-government and Ministry of Finances of Ukraine. On rating "Ukrainian Law Firms 2006" of publishing house "Legal practice", a firm was acknowledged №1 in sphere of international financing.

25.01.2007

інші пропозиції