Постанова Кабінету Міністрів України від 1 березня 2007 р. № 336 “Про виплату у 2007році громадянам України компенсації втрат від знецінення грошових заощаджень і страхових внесків, вкладених до 2 січня 1992 р. в установи Ощадного банку СРСР...

Постанова Кабінету Міністрів України від 1 березня 2007 р. № 336 “Про виплату у 2007 році громадянам України компенсації втрат від знецінення грошових заощаджень і страхових внесків, вкладених до 2 січня 1992 р. в установи Ощадного банку СРСР та державного страхування СРСР, що діяли на території України, та викуп облігацій Державної цільової безпроцентної позики 1990 року і державних казначейських зобов’язань СРСР, придбаних на території Української РСР”


Відповідно до Законів України “Про державні гарантії відновлення заощаджень громадян України” та “Про Державний бюджет України на 2007 рік” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Провести у 2007 році виплату громадянам України компенсації втрат від знецінення грошових заощаджень і страхових внесків, вкладених до 2 січня 1992 р. в установи Ощадного банку СРСР та державного страхування СРСР, що діяли на території України, правонаступниками яких є відповідно відкрите акціонерне товариство “Державний ощадний банк України” та Національна акціонерна страхова компанія “Оранта”, страхові компанії “Оранта - Дніпро”, “Оранта - Січ”, “Орадон”, “Оранта - Лугань” і “Астарта”, а також викуп облігацій Державної цільової безпроцентної позики 1990 року, державних казначейських зобов’язань СРСР, придбаних на території Української РСР, в загальному розмірі 650 млн. гривень, у тому числі:

1) 15 млн. гривень — вкладникам з числа тих, що не отримали протягом 2002—2006 років компенсацію грошових заощаджень, передбачену постановами Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2002 р. № 471 (Офіційний вісник України, 2002 p., № 15, ст. 797, № 52, ст. 2399),

2) від 26 березня 2003 р. № 382 (Офіційний вісник України, 2003 p., № 13, ст. 577, № 52, ст. 2774), від 11 березня 2004 р. № 306 (Офіційний вісник України, 2004 p., № 10, ст. 610, № 38, ст. 2509), від 30 травня 2005 р. № 409 (Офіційний вісник України, 2005 p., № 22, ст. 1223), від 3 серпня 2006 р. № 1091 (Офіційний вісник України, 2006 p., № 32, ст. 2316, № 50, ст. 3330), у межах залишку проіндексованого вкладу, але не більш як 50 гривень за одним рахунком кожного вкладника;

2) 5 млн. гривень — спадкоємцям вкладників, померлих у 2004 році, або іншим особам, визначеним статтею 8 Закону України “Про державні гарантії відновлення заощаджень громадян України”, які не отримали компенсацію втрат від знецінення грошових заощаджень протягом 2004 року, у межах залишку проіндексованого вкладу в розмірі державної допомоги на поховання, але не більш як 150 гривень;

3) 260 млн. гривень — спадкоємцям вкладників, померлих у 2005—2006 роках, або іншим особам, визначеним статтею 8 Закону України “Про державні гарантії відновлення заощаджень громадян України”, які не отримали компенсацію втрат від знецінення грошових заощаджень протягом 2005—2006 років, в межах залишку проіндексованого вкладу, але не більш як 500 гривень, а також померлих у 2007 році, в межах залишку проіндексованого вкладу, але не більш як 500 гривень;

4) 2 млн. гривень — спадкоємцям застрахованих осіб чи страхувальників, померлих у 2004 році, або іншим особам, визначеним статтею 8 Закону України “Про державні гарантії відновлення заощаджень громадян України”, які не отримали компенсацію втрат від знецінення грошових заощаджень протягом 2004 року, у межах залишку проіндексованого страхового внеску в розмірі державної допомоги на поховання, але не більш як 150 гривень;

5) 8 млн. гривень — спадкоємцям застрахованих осіб чи страхувальників, померлих у 2005—2006 роках, або іншим особам, визначеним статтею 8 Закону України “Про державні гарантії відновлення заощаджень громадян України”, які не отримали компенсацію втрат від знецінення грошових заощаджень протягом 2005—2006 років, в межах залишку проіндексованого страхового внеску, але не більш як 500 гривень, а також померлих у 2007 році, в межах залишку проіндексованого страхового внеску, але не більш як 500 гривень;

6) 190 млн. гривень — на викуп облігацій Державної цільової безпроцентної позики 1990 року за видами товарів, що не були викуплені відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 1995 р. № 862 (ЗП України, 1996 p., № 3, ст. 81), від 1 грудня 1995 p. № 961 (ЗП України, 1996 p., № 4, ст. 113), від 8 травня 1996 p. № 485 (ЗП України, 1996 p., № 10, ст. 317), від 25 березня 1999 р. № 457 (Офіційний вісник України, 1999 p., № 13, ст. 515), від 17 травня 2000 p. № 817 (Офіційний вісник України, 2000 p., № 20, ст. 833), від 26 березня 2001 p. № 275 (Офіційний вісник України, 2001 p., № 13, ст. 545, № 36, ст. 1661, № 50, ст. 2233), від 11 березня 2004 p. № 306 (Офіційний вісник України, 2004 p., № 10, ст. 610, № 38, ст. 2509), від 30 травня 2005 p. № 409 (Офіційний вісник України, 2005 p., № 22, ст. 1223) і від 3 серпня 2006 p. № 1091 (Офіційний вісник України, 2006 p., № 32, ст. 2316, № 50, ст. 3330), а саме: мікрохвильових печей, холодильників “Мінськ”, “Бірюса” та “ЗІЛ”, швейних машин “Зіг-заг”, пральних машин “Вятка”, персональних побутових комп’ютерів, телевізорів кольорового зображення, мотоциклів з коляскою, відеомагнітофонів та міні-тракторів, автомобілів “Таврія ЗАЗ-1102”, “Москвич - 2141 і - 2142”;

7) 170 млн. гривень — на викуп державних казначейських зобов’язань СРСР.

2. Для здійснення зазначених у пункті 1 цієї постанови виплат та викупу Державне казначейство на підставі розподілу, проведеного Міністерством фінансів, перераховує на його реєстраційний рахунок кошти в сумі 650 млн. гривень, які Міністерство фінансів перераховує на рахунок відкритого акціонерного товариства “Державний ощадний банк України” в Національному банку та на рахунок Національної акціонерної страхової компанії “Оранта” згідно з розписом видатків державного бюджету.

Відкрите акціонерне товариство “Державний ощадний банк України” перераховує кошти, що надійшли на його рахунок, обласним управлінням відповідно до порядку здійснення у 2007 році установами товариства виплат громадянам України компенсації грошових заощаджень, який затверджується товариством за погодженням з Міністерством фінансів.

Національна акціонерна страхова компанія “Оранта” перераховує кошти, що надійшли на її рахунок, обласним та міським дирекціям, а також страховим компаніям “Оранта - Дніпро”, “Оранта - Січ”, “Орадон”, “Оранта - Лугань” і “Астарта” відповідно до порядку здійснення у 2007 році дирекціями та компаніями виплат громадянам України компенсації страхових внесків, який затверджується Національною акціонерною страховою компанією “Оранта” за погодженням з Міністерством фінансів.

3. Відкритому акціонерному товариству “Державний ощадний банк України” та Національній акціонерній страховій компанії “Оранта” щомісяця до 10 числа наступного періоду подавати Міністерству фінансів звіт про проведення у 2007 році виплати громадянам України компенсації грошових заощаджень і страхових внесків за встановленою Міністерством фінансів формою.

4. Міністерству фінансів здійснити у разі потреби на підставі пропозицій відкритого акціонерного товариства “Державний ощадний банк України” та Національної акціонерної страхової компанії “Оранта” перерозподіл коштів у межах їх залишків з урахуванням відшкодування витрат, пов’язаних з проведенням виплат та викупу.

5. Відкритому акціонерному товариству “Державний ощадний банк України” та Національній акціонерній страховій компанії “Оранта”:

забезпечити проведення виплат та викупу згідно з цією постановою до 25 грудня 2007 року;

у разі наявності на кінець 2007 року залишку коштів, перерахованих з державного бюджету на їх рахунки для проведення зазначених виплат та викупу, але не використаних до 25 грудня, перерахувати такий залишок коштів до державного бюджету в останній робочий день бюджетного року.


Прем’єр-міністр України В. ЯНУКОВИЧ


Інд. 34

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/newsnpd?npdList_stind=61

05.03.2007

інші пропозиції