До Ощадбанку надійшов перший транш для компенсаційних виплат

23 березня Ощадбанк отримав перший у 2007 роцi транш бюджетних коштiв у розмiрi 107 328 200 гривень для компенсацiї втрат вiд знецiнення грошових заощаджень, вкладених до 2 сiчня 1992 р. в установи Ощадного банку СРСР, що дiяли на територiї України. Як повiдомляє прес-служба банку, одержанi банком грошовi кошти розподiлено для здiйснення таких виплат:

2 480 200 гривень - вкладникам з числа тих, що не отримали протягом 2002-2006 рокiв компенсацiю грошових заощаджень у межах залишку проiндексованого вкладу, але не бiльш як 50 гривень за одним рахунком кожного вкладника;

848 000 гривень - спадкоємцям вкладникiв, померлих у 2004 роцi, або іншим особам, якi не отримали компенсацiю втрат вiд знецiнення грошових заощаджень протягом 2004 року, у межах залишку проiндексованого вкладу в розмiрi державної допомоги на поховання, але не бiльш як 150 гривень;

44 000 000 гривень - спадкоємцям вкладникiв, померлих у 2005-2006 роках, або iншим особам, якi не отримали компенсацiю втрат вiд знецiнення грошових заощаджень протягом 2005-2006 рокiв, в межах залишку проiндексованого

вкладу, але не бiльш як 500 гривень, а також померлих у 2007 роцi, в межах залишку проiндексованого вкладу, але не бiльш як 500 гривень;

32 000 000 гривень - на викуп облiгацiй Державної цiльової безпроцентної позики 1990 року за видами товарiв, а саме: мiкрохвильових печей, холодильникiв "Мiнськ", "Бiрюса" та "ЗIЛ", швейних машин "Зiг-заг", пральних машин "Вятка", персональних побутових комп'ютерiв, телевiзорiв кольорового зображення, мотоциклiв з коляскою, вiдеомагнiтофонiв та мiнi-тракторiв, автомобiлiв "Таврiя ЗАЗ-1102", Москвич - 2141, 2142;

28 000 000 гривень - на викуп державних казначейських зобов'язань СРСР.

Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 1 березня 2007 року N 336 "Про виплату у 2007 роцi громадянам України компенсацiї втрат вiд знецінення грошових заощаджень i страхових внескiв, вкладених до 2 сiчня 1992 р. В установи Ощадного банку СРСР та державного страхування СРСР, що дiяли на територiї України, та викуп облiгацiй Державної цiльової безпроцентної позики 1990 року i державних казначейських зобов'язань СРСР, придбаних на територiї Української РСР" передбачено протягом 2007 року провести виплати на загальну суму 640 млн. гривень.

"UABanker" 2007.03.23 18:05

http://www.uabanker.net/daily/2007/03/032307_1645.shtml

23.03.2007

інші пропозиції