Підсумки діяльності ВАТ “Ощадбанк” за І півріччя 2007 року

 

Фінансові показники за І півріччя 2007 р. свідчать про подовження тенденцій покращення результатів діяльності установ ВАТ “Ощадбанк”.

Завдяки нарощенню доходів і оптимізації витрат банком отримано 107 млн. грн. прибутку.

Сьогодні банк є достатньо капіталізованим. Обсяг регулятивного капіталу банку збільшився на 577 млн. грн. і становив 1 455 млн. грн.

Обсяг чистих активів банку за І півріччя 2007 року збільшився на 40 %, або на 4,6 млрд. грн. і на 1 липня 2007 року становив 16,2 млрд. грн. Обсяг дохідних активів досягнув 11,5 млрд. грн., або 71 % чистих активів. Кредитний портфель банку за І півріччя поточного року збільшився на 3,1 млрд. грн. і на 1 липня п.р. склав 9,6 млрд. грн.

За звітний період залучені банком кошти фізичних осіб зросли на 1,4 млрд. грн. і на початок липня п.р. становили 8,8 млрд. грн. Загальний обсяг кредитів, наданих фізичним особам, збільшився на 33% або майже на 1 млрд. грн. і склав 3,6 млрд. грн. Структура кредитного портфеля фізичних осіб банку добре диверсифікована: частка кредитів на придбання автомобілів – 30%, частка іпотечних кредитів складає - 28%, решта споживчих кредитів – 42%, при цьому банк володіє 12% ринку іпотечного кредитування України в національній валюті.

Операційний дохід банку становив 649 млн. грн., з яких: чистий процентний дохід - 372 млн. грн., або 57 %; чистий комісійний дохід - 215 млн. грн., або 33 %.

З метою диверсифікації активів та зниження ризиків майже 9 % активів банку, а саме 1,4 млрд. грн., розміщено в державні цінні папери та боргові цінні папери, що рефінансуються або емітовані Національним банком України.

Довідка: Відкрите акціонерне товариство “Державний ощадний банк України” зареєстроване Національним банком України 31 грудня 1991 р. (реєстраційний № 4). ВАТ “Ощадбанк” – один з найбільших банків в Україні. Як банк загальнонаціонального масштабу він має 6 144 установи, які обслуговують клієнтів у всіх без винятку регіонах країни. Ощадбанк - єдиний в Україні, що має закріплену законом державну гарантію повного збереження грошових коштів та інших цінностей громадян, довірених банку.

20.07.2007

інші пропозиції