Ощадбанк обслуговує близько 1000 рахунків у цінних паперах юридичних та фізичних осіб

На сьогодні ВАТ “Ощадбанк” обслуговує до 1000 рахунків, що належать депонентам - юридичним та фізичним особам резидентам і нерезидентам, на яких обліковуються цінні папери більш ніж 120 українських емітентів на загальну суму близько 3,5 млрд. грн. за номінальною вартістю.

Клієнтами Ощадбанку як зберігача цінних паперів є Фонд держмайна України, інститути спільного інвестування, недержавні пенсійні фонди, а також банки.

Унікальний статус зберігача цінних паперів, який визначається статусом державного банку, є запорукою впевненості клієнтів у збереженні активів, основою захисту прав і законних інтересів клієнтів.

Зберігач ВАТ “Ощадбанк” пропонує:

відкриття і ведення рахунків у цінних паперах;

збереження і облік цінних паперів;

обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах (у т.ч. операції обмеження в обігу цінних паперів, обтяжених зобов’язаннями);

обслуговування операцій щодо цінних паперів, які випустив емітент;

проведення операцій знерухомлення та матеріалізації цінних паперів, випущених у документарній формі;

обслуговування інститутів спільного інвестування;

обслуговування недержавних пенсійних фондів;

інформаційні послуги (у т.ч. повідомлення щодо корпоративних заходів та новин емітентів).

Довідка: У 1997 році ВАТ “Ощадбанк” разом з Національним банком України, Державною інвестиційною компанією України, АК "Промінвестбанк", КБ “ПриватБанк”, Першим Українським Міжнародним Банком, банком “Україна” став засновником першого депозитарію Українського фондового ринку - депозитарію ВАТ “Міжрегіональний фондовий союз”. У жовтні 2000 року, отримавши Дозвіл на право здійснення професійної депозитарної діяльності за № 55-з, банк розпочав свою діяльність зберігача цінних паперів. На даний час Ощадбанк здійснює свою діяльність на підставі ліцензії серії АБ № 218398 від 20.06.2005 р.

10.08.2007

інші пропозиції