Статутний капітал Ощадбанку збільшиться на 200 млн. грн.

На засіданні Уряду, яке відбулось 15 серпня, була прийнята постанова Кабінету Міністрів України "Про збільшення статутних капіталів відкритих акціонерних товариств "Державний експортно-імпортний банк України" і "Державний ощадний банк України" та внесення змін до їх статутів". Відповідно до цієї постанови статутний капітал Ощадбанку збільшиться на 200 млн. грн.

Після внесення змін до статуту банку, узгодження з Національним банком України та перерахування Міністерством фінансів суми у розмірі 200 млн. грн. статутний капітал Ощадбанку збільшиться до 922 млн. грн. Витрати на формування статутного капіталу ВАТ “Ощадбанк” передбачені у Законі України “Про Державний бюджет України на 2007 рік”.

Підвищення рівня капіталізації банку створить ефективні умови для реалізації важливих інвестиційних проектів у сфері енергетики.

Довідка: Відкрите акціонерне товариство “Державний ощадний банк України” зареєстроване Національним банком України 31 грудня 1991 р. (реєстраційний № 4). ВАТ “Ощадбанк” – один з найбільших банків в Україні. Як банк загальнонаціонального масштабу він має 6 145 установ, які обслуговують клієнтів у всіх без винятку регіонах країни. Ощадбанк - єдиний в Україні, що має закріплену законом державну гарантію повного збереження грошових коштів та інших цінностей громадян, довірених банку.

Фінансові показники за станом на 01.07.07: чисті активи - 16,2 млрд. грн., чистий прибуток – 107 млн. грн., кредитний портфель – 9,6 млрд. грн., обсяг кредитів, наданих населенню – 3,6 млрд. грн., кошти фізичних осіб - 8,8 млрд. грн.

16.08.2007

інші пропозиції