У наступному році Уряд продовжить викуп облігацій на автомобілі "Жигулі" ВАЗ - 2108, -2109, -2199

Проблема компенсацій знецінених заощаджень громадянам часів СРСР залишається сьогодні однією з найскладніших і найактуальніших для України. Проект державного бюджету-2008 дає змогу зробити суттєвий крок у напрямку вирішення цієї проблеми. Так, на компенсацію громадянам втрат від знецінення грошових заощаджень у наступному році планується виділити 750 млн. гривень, що на 100 млн. грн. більше, ніж у поточному році. Визначена держбюджетом-2008 сума видатків дасть змогу зменшити зобов'язання держави перед громадянами до 126,5 млрд. гривень.

Зокрема, буде продовжено практику виплат грошових заощаджень вкладникам, які не отримали компенсацію з особистих вкладних рахунків у розмірі 50 гривень протягом 2002-2007 років, а спадкоємцям померлих вкладників, страхувальникам та застрахованим особам виплатити по 500 грн. компенсації. Окрім цього, у наступному році буде здійснюватись викуп Державних казначейських зобов'язань СРСР, а також облігацій Державної цільової безпроцентної позики 1990 року. До викупу будуть також залучені облігації на автомобілі "Жигулі" ВАЗ - 2108, -2109, -2199 та сертифікати Ощадного банку СРСР. Таким чином, у наступному році викуп державою у населення облігацій Державної цільової безпроцентної позики 1990 року наблизиться до завершення.

За 9 місяців поточного року, згідно із постановою Кабінету Міністрів України N 336, із державного бюджету виділено сто відсотків призначених на цей період коштів на компенсацію громадянам втрачених заощаджень - 433,3 млн. грн., що складає 66,7% до загальної суми річних асигнувань.

Уряд продовжує роботу над удосконаленням законодавчого поля з метою модернізації процесу поступової компенсації громадянам втрат від знецінення грошових заощаджень. Зокрема, планується провести інвентаризацію зобов'язань держави по особових рахунках громадян та створення електронної системи їх обліку. Відповідний законопроект - "Про внесення змін до Закону України "Про державні гарантії відновлення заощаджень громадян України" - Уряд вніс до Верховної Ради 31 серпня нинішнього року. Проектом закону передбачається створення Кабміном, Ощадним банком України та правонаступниками колишнього Укрдержстраху Інформаційно-аналітичної системи "Реєстр вкладників, власників державних цінних паперів" та "Реєстр страхувальників та застрахованих осіб".

Також передбачається, що з 1 січня 2010 року компенсація втрат від знецінення грошових заощаджень, поміщених у період до 2 січня 1992 року в установи Ощадного банку СРСР та державного страхування СРСР, що діяли на території України, а також у державні цінні папери: облігації Державної цільової безпроцентної позики 1990 року, Облігації Державної внутрішньої виграшної позики 1982 року, державні казначейські зобов'язання СРСР, сертифікати ощадного банку СРСР, буде проводитися їх власникам у готівковій чи безготівковій формах через установи Ощадбанку України та колишнього Укрдержстраху після внесення даних про осіб-вкладників до відповідних реєстрів.

Обслуговування громадян щодо внесення відповідних відомостей до реєстрів буде безкоштовно. А компенсаційні виплати здійснюватимуться рівновеликими сумами в межах одного бюджетного року.

Міністерство фінансів України 2007.10.15 18:47

http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=83527

16.10.2007

інші пропозиції