ЗАЯВА-ДОРУЧЕННЯ ВКЛАДНИКА

 

Заява-доручення вкладника № __________________________________

( номер установи банку)

Я, __________________________________________________________,

(прізвище, ім’я та по батькові)

Паспорт: Серія ____ № __________ виданий „____” ____________ р.

_____________________________________________________________

(ким виданий)

Ідентифікаційний номер ______________________

Місце фактичного проживання

_____________________________________________________________

Тел. ______________

Інформую, що особисто мені належать компенсаційні вклади:

№ пор.

11.01.2008

інші пропозиції