Підсумки діяльності ВАТ “Ощадбанк” за січень-лютий 2008 року

В умовах постійно зростаючої конкуренції на фінансовому ринку результати діяльності ВАТ “Ощадбанк” за січень-лютий 2008 року свідчать про те, що банк володіє значним економічним потенціалом та спроможний зміцнити свої позиції на ринку банківських послуг.

З початку року обсяг чистих активів ВАТ “Ощадбанк” зріс на 202 млн.грн. і склав 19,5 млрд.грн. Обсяг кредитів, наданих установами банку клієнтам, зріс на 833 млн.грн. і становив 9,7 млрд.грн., в тому числі: кредити, надані суб’єктам господарювання - 4,2 млрд.грн., населенню – 5,5 млрд.грн.

Залучені банком кошти клієнтів зросли на 492 млн.грн. і склали 14,2 млрд.грн., з яких кошти фізичних осіб становили 11,5 млрд. грн., або 81%, та кошти юридичних осіб – 2,7 млрд.грн., або 19,0 %.

Залучені кошти фізичних осіб зросли на 659 млн.грн., в тому числі кошти на вимогу - на 456 млн.грн. та строкові депозити – на 203 млн.грн.

З метою диверсифікації активів та зниження ризиків банк продовжує вкладати значну частку активів у державні цінні папери та боргові цінні папери, що рефінансуються або емітовані Національним банком України. Станом на 01.03.2008 р. їх обсяг склав 2,3 млрд.грн., або майже 12 %, чистих активів банку. При цьому, їх обсяг зріс на 241 млн.грн.

За результатами діяльності операційний дохід склав 301 млн.грн., що на 52 % перевищує рівень відповідного періоду 2007 року.

Чистий процентний дохід становив 184 млн.грн., або майже на 63 % більше, ніж за січень-лютий 2007 року. Аналогічно чистий комісійний дохід склав 90 млн.грн., або на 37 % більше та чистий торговельний дохід – 15 млн.грн., або майже вдвічі більше відповідного показника станом на 01.03.2007 року.

При цьому банк отримав чистий прибуток в сумі 46 млн. грн., що на 23% перевищує показник за відповідний період 2007 року.

18.03.2008

інші пропозиції