Підсумки діяльності ВАТ “Ощадбанк” за січень-березень 2008 року

Ощадбанк підбив підсумки своєї роботи у першому кварталі 2008 року. З початку року обсяг чистих активів ВАТ “Ощадбанк” зріс на 415 млн.грн. і склав 19,7 млрд.грн. Обсяг кредитів, наданих установами банку клієнтам, зріс на 1,5 млрд.грн. і становив 10,4 млрд.грн., в тому числі: кредити, надані суб’єктам господарювання - 4,6 млрд.грн., населенню – 5,8 млрд.грн.

Залучені банком кошти клієнтів зросли на 267 млн.грн. і склали 14 млрд.грн., з яких кошти фізичних осіб становили 11,8 млрд. грн., або 84 %, та кошти юридичних осіб – 2,2 млрд.грн., або 16,0 %.

Залучені кошти фізичних осіб зросли на 908 млн.грн., в тому числі кошти на вимогу - на 553 млн.грн. та строкові депозити – на 356 млн.грн.

Обсяг боргових цінних паперів, емітованих банком становив 262 млн. грн.

З метою диверсифікації активів та зниження ризиків банк продовжує вкладати значну частку активів у державні цінні папери та боргові цінні папери, що рефінансуються або емітовані Національним банком України. Станом на 01.04.2008 р. їх обсяг склав 2,1 млрд.грн., або майже 11 % чистих активів банку.

За результатами діяльності операційний дохід склав 479 млн.грн., що на 56 % перевищує рівень відповідного періоду 2007 року.

Чистий процентний дохід становив 293 млн.грн., або на 68 % більше, ніж за відповідний період 2007 року. Аналогічно чистий комісійний дохід склав 141 млн.грн., або на 35 % більше відповідного показника за І квартал 2007 року.

При цьому банк отримав чистий прибуток в сумі 86 млн. грн., що майже в 1,5 р. перевищує показник за відповідний період 2007 року.

10.04.2008

інші пропозиції