Інформація для кримських позичальників Ощадбанку

Зважаючи на тимчасове припинення діяльності Кримського республіканського управління Ощадбанку та враховуючи необхідність виконання зобов'язань кримськими позичальниками, Ощадбанк розробив зручні варіанти погашення заборгованості за укладеними з філією кредитними договорами.

Отже, виконувати зобов’язання за кредитними договорами можливо:

· переказавши грошові кошти на кореспондентський рахунок АТ «Ощадбанк» через установу будь-якого банку, що діє на території АР Крим та м. Севастополя за наступними реквізитами;

· відкривши в будь-якій установі Ощадбанку, яка розташована на території України поза адміністративними межами АР Крим та м. Севастополь новий поточний рахунок, операції за яким здійснюватимуться з використанням банківської платіжної картки, та, в подальшому переказуючи на вказаний рахунок грошові кошти з метою погашення заборгованості за кредитним договором з використанням послуг міжнародних платіжних систем «VISA Money Transfer» або «MasterCard MoneySend», що надають можливість здійснювати оплату в будь-якій валюті з іншого рахунку клієнта, відкритого в установі будь-якого банку на території АР Крим та м. Севастополь, іншій території України або за їх межами, операції за яким також здійснюються з використанням банківської платіжної картки (реквізити);

· звернувшись до будь-якої установи Ощадбанку на території України поза адміністративними межами АР Крим та м. Севастополь;

· перерахувавши через установи інших банків України грошові кошти (в валюті, передбаченій кредитним договором) на рахунок, зазначений в кредитному договорі.

Клієнт може вибрати найбільш прийнятний для нього варіант погашення заборгованості.

Одночасно банк застерігає своїх позичальників від виконання зобов'язань за кредитами Ощадбанку на користь будь-яких третіх осіб, в тому числі на користь Автономної некомерційної організації «Фонд захисту вкладників» (115114, м. Москва, вул. Летніковська, буд. 10, будова 4, ОДРН – 1147799005420), а також підписання будь-яких документів про зміну кредитора. Такі дії банк буде змушений класифікувати як порушення чинного законодавства та умов договору, що призведе в свою чергу, до негативних наслідків та відповідальності позичальника як сторони договору.

Разом з тим наголошуємо, що АТ «Ощадбанк» не буде здійснювати відступлення права вимоги за відповідними договорами без повідомлення позичальників про таке відступлення.

Розуміючи всю складність соціально-економічної ситуації для більшості позичальників, банк готовий піти їм назустріч. У разі виникнення тимчасових фінансових труднощів при погашенні кредиту та процентів за користування ним можливий розгляд питання реструктуризації заборгованості. Для цього позичальник або його представник може звернутись до будь-якої установи Ощадбанку на материковій частині України з відповідною заявою.

Більш детальну інформацію можна дізнатися на офіційному сайті банку та в Контакт-центрі за тел.: 0-800-210-800 (безкоштовно зі стаціонарних та мобільних телефонів по території України).

Прес-служба Ощадбанку

19.06.2014

інші пропозиції