Близько 80% кредитного портфеля населення в Ощадбанку сконцентровані в гривні

Коментує заступник директора департаменту роздрібного бізнесу Ощадбанку Володимир Москаленко

1. Заборону валютного кредитування більшість банкірів розцінюють як правильний крок. Як Ви вважаєте, чи повинен Нацбанк, приймаючи рішення щодо валютного кредитування, обов'язково враховувати думку українських банків і відповідно реальну ситуацію на ринку?

В цілому думки банків щодо відновлення масового валютного кредитування можуть бути кардинально різні, що обумовлено специфікою діяльності кожного окремого банку - його спрямованістю на кредитування корпоративного сектора і орієнтацією на експортно-імпортні операції або на реалізацію банківських послуг для населення. У будь-якому випадку ухвалення рішення про відновлення валютного кредитування населення має бути зваженим, враховувати поточну економічну ситуацію в країні, як в цілому, так і на ринку банківських послуг. При прийнятті такого рішення необхідно враховувати повний спектр факторів, що впливають, а також особливості провідних банків, оскільки саме вони є суттєвою складовою банківської системи.

2. У нас досі немає довгострокових гривневих ресурсів, і заборона валютного кредитування, безсумнівно, сповільнить нарощування кредитування. Як Ви вважаєте, чи не краще розробляти систему валютних ризиків та управління цими ризиками, ніж повністю забороняти кредитування у валюті?

Банк визначає підходи до політики кредитування, а також до системи управління ризиками, виходячи з чинного законодавства, а також ринкової ситуації. Оскільки Ощадбанк застосовує зважені підходи до управління ризиками, нашу позицію з питання кредитування в іноземній валюті можна проілюструвати такими фактами: близько 80% кредитного портфеля населення в Ощадбанку сконцентровані в гривні. І це в умовах відсутності обмежень валютного кредитування. Такі цифри пов'язані з тим, що банк робив і робить основну ставку на розвиток гривневого кредитування, так як більшість позичальників отримують доходи в національній валюті. Як результат - через відсутність валютного ризику з боку позичальника наш портфель є адекватним з точки зору його якості.

3. Банки активніше кредитують корпоративних клієнтів, ніж фізичних осіб. З чим це пов'язано, на Ваш погляд?

На сьогодні дійсно ситуація стала прямо протилежної передкризовим рокам. Якщо в докризовий період основна частка кредитних портфелів банку була сформована за рахунок фізичних осіб, то на сьогодні - це корпоративні клієнти. Така статистика має свої об'єктивні причини. По-перше, слід зазначити істотне падіння попиту на кредитування з боку фізичних осіб через істотне зниження реальної платоспроможності, по-друге, також не варто забувати і сумний досвід погашення валютних кредитів в кризовий період. Ця ситуація також мала своє дзеркальне відображення і на банках, у яких в рази збільшився обсяг простроченої заборгованості за кредитами фізичних осіб, виданих в іноземній валюті, що до цих пір змушує банки орієнтуватися на максимальні обмеження рівня ризику кредитних операцій для такої категорії позичальників.

4. За час кризи обсяги іпотечного кредитування в Україні скоротилися в 30 разів. Чи вигідно в даний час Вашому банку надавати іпотечне кредитування?

Ощадбанк входить до ТОР-10 основних іпотечних кредиторів. Кредитування, у тому числі і під іпотеку, банк, усвідомлюючи свою соціальну значимість, не зупиняв навіть у кризові 2008-2010 рр. Більше того, Ощадбанк на постійній основі бере активну участь у реалізації державних іпотечних програм (наприклад, запроваджена в 2010 році і діє на сьогодні програма «Доступне житло»).

5. У європейських країнах і США велика частина кредитів для населення видається на умовах плаваючої ставки. За прогнозами аналітиків, на українському кредитному ринку число продуктів з плаваючими процентними ставками буде рости і в першу чергу в гривневій ніші. На Вашу думку, при нинішньому стані української економіки чи не злякає споживача мінлива процентна ставка і чи буде попит на такі кредити?

На сьогоднішній день в більшості випадків у позичальника є право вибору кредитуватися з плаваючою процентною ставкою або вибрати програму з фіксованою відсотковою ставкою на весь період кредитування. При виборі між двома варіантами відштовхуючим чинником є, індекс, до якого прив'язується плаваюча процентна ставка. Цього року НБУ запровадив український індекс ставок за депозитами фізичних осіб, який може стати тим надійним показником, який викличе довіру позичальників і призведе до зростання частки кредитів з плаваючою процентною ставкою в загальному кредитному портфелі банків.

15.07.2011

інші пропозиції