Послуги з торгівлі цінними паперами


АТ “Ощадбанк” має багаторічний досвід роботи на ринку цінних паперів та надає повний спектр послуг для фізичних та юридичних осіб на підставі таких ліцензій Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку:

 • серія АЕ № 642066 від 19.06.2015 року на право здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління цінними паперами;
 • серія АЕ № 642065 від 19.06.2015 року на право здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – андеррайтинг;
 • серія АЕ № 642064 від 19.06.2015 року на право здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – дилерська діяльність;
 • серія АЕ № 642063 від 19.06.2015 року на право здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – брокерська діяльність.

АТ „Ощадбанк” є членом асоціації «Українські фондові торговці» та акредитрований на таких фондових біржах:

 • ПФТС;
 • Українська біржа;
 • Українська фондова біржа;
 • Українська міжбанківська валютна біржа.

АТ „Ощадбанк” є найбільшим оператором ринку державних цінних паперів, має статус первинного дилера на ринку облігацій внутрішньої державної позики і утримує лідируючі позиції на ринку корпоративних цінних паперів.

Як торговець цінними паперами банк надає такі послуги:

 • операції з державними цінними паперами:
  • купівля-продаж облігацій внутрішньої державної позики у власний портфель;
  • купівля-продаж облігацій внутрішньої державної позики для клієнтів за договорами доручення, комісії або договорами про брокерське обслуговування;
  • операції РЕПО з переходом права власності під заставу ОВДП на строк до 31 дня;
  • операції РЕПО без переходу права власності під заставу ОВДП на строк до 31 дня;

 • операції з корпоративними облігаціями, муніципальними облігаціями та облігаціями банків:
  • купівля-продаж корпоративних облігацій та облігацій банків за дорученням клієнта;
  • андеррайтинг корпоративних та муніципальних облігацій;
  • підтримка котирування корпоративних облігацій та облігацій банків у торгових системах;
  • операції з векселями:
  • купівля-продаж векселів за дорученням клієнта;
  • врахування векселів;
  • авалювання векселів;
  • інкасування векселів;
  • доміциляція векселів;

 • операції з акціями:
  • купівля-продаж акцій за дорученням клієнта.

Управління ринків капіталу (державні цінні папери, облігації банків)

Телефони: (044) 249-23-06, (044) 247-85-16

Відділ вкладень у недержавні цінні папери (облігації підприємств, векселі, інше)

Телефон: (044) 247-85-67