Корпоративна етика та комплаєнс


Співробітники Ощадбанку в своїй роботі керуються трьома корпоративними цінностями – Людина. Розвиток. Прозорість

ЛЮДИНА

Ми прагнемо стати банком номер один для клієнтів і співробітників. Наша команда – рушійна сила позитивних змін. Кожен член команди отримує гідні умови для ефективної роботи, навчання та розвитку. Наші клієнти – це партнери, які нам довіряють. Для них ми створюємо якісні сучасні продукти та сервіси. Ми будуємо безбар’єрне середовище, в якому кожен відчуватиме себе комфортно.

РОЗВИТОК

Ми віримо, що розвиток кожного з нас є запорукою успіху всього банку. Ми впевнені, що розвиток найбільшого державного банку – це вагомий вклад у побудову успішної держави. Ми заохочуємо ініціативу на всіх рівнях управління. Ми впроваджуємо новації та прагнемо відповідати очікуванням наших клієнтів у всьому – від продуктів і технологій до якості сервісу та комунікацій.

ПРОЗОРІСТЬ

Ми працюємо чесно та прозоро. Ми неухильно дотримуємось загальновизнаних принципів і норм міжнародного права та законодавства України. Ми цінуємо порядність і прагнемо завжди виправдовувати довіру клієнтів, працівників, партнерів та акціонерів.

Підтверджуючи репутацію надійної та прозорої фінансової установи, Ощадбанк впровадив і дотримується низки внутрішніх документів і процедур, що забезпечують максимальну прозорість діяльності на всіх рівнях.


Корпоративна етика
Розгорнути Згорнути
Усі працівники Ощадбанку у своїй діяльності дотримуються вимог та стандартів корпоративної етики та правил поведінки, визначених Кодексом корпоративної етики АТ „Ощадбанк”. Дотримання корпоративних цінностей, правил поведінки та обмежень у діяльності працівників дозволяє Банку зберігати високий рівень довіри клієнтів та інших партнерів.
Управління конфліктами інтересів
Розгорнути Згорнути

Працівники Ощадбанку забезпечують управління конфліктами інтересів, здійснюючи свою діяльність із врахуванням необхідності недопущення ситуацій, коли у їх діях, діях їхніх близьких осіб чи інших працівників Банку виникають суперечності між їх особистими інтересами і посадовими обов'язками, що впливають на добросовісне виконання ними своїх повноважень.

Завданням управління конфліктом інтересів є забезпечення довіри до Банку з боку клієнтів та партнерів, справедливого обслуговування клієнтів та уникнення/мінімізація ризиків Банку.

Управління конфліктом інтересів здійснюється із врахуванням наступних принципів:

 • Всебічність – залучення усіх працівників Ощадбанку до виявлення та управління конфліктом інтересів.

 • Превентивність – націленість працівників Ощадбанку на попередження конфлікту інтересів та мінімізацію його негативних наслідків.

 • Обов’язковість – обов’язкове розкриття інформації про конфлікт інтересів з метою врегулювання таких ситуацій.

 • Індивідуальний підхід –врегулювання конфлікту інтересів відбувається індивідуально із врахуванням ризику та наслідків такого конфлікту для Банку та його працівників.

 • Конфіденційність – дотримання працівниками Банку вимог щодо конфіденційності інформації про конфлікт інтересів.

 • Мінімізація наслідків – вжиття працівниками Банку заходів для обмеження негативних наслідків конфлікту інтересів.

 • Захищеність – унеможливлення застосовування тиску, дискримінації, переслідування чи інших обмежень до працівників, які розкривають інформацію щодо конфлікту інтересів.

 • Підконтрольність – підконтрольність процесу виявлення та управління конфліктом інтересів конкретним підрозділам та визначеним працівникам Банку.

 • Ініціативність – самостійне ініціювання працівником Банку розгляду питань щодо виявлення конфлікту інтересів у своїй діяльності.

 • Обмеженість повноважень – заборона працівникам Банку самостійно приймати будь-які рішення в умовах конфлікту інтересів.

 • Своєчасне інформування – інформування підрозділу комплаєнс про конфлікт інтересів щодо будь-якого рішення, яке розглядається або планується до розгляду Банком.

 • Перевага змісту над формою – аналіз працівником Банку змісту та впливу конкретної ситуації конфлікту інтересів на його діяльність та функціонування Банку.
Антикорупційна діяльність
Розгорнути Згорнути
В Ощадбанку визначено комплекс правил, стандартів і процедур щодо виявлення, протидії та запобігання потенційним проявам корупції.
З метою збереження репутації Банку та уникнення будь-яких зловживань, усі працівники Ощадбанку дотримуються вимог, принципів та обмежень, визначених Антикорупційною програмою АТ «Ощадбанк».
Аналіз скарг та звернень
Розгорнути Згорнути
Якість обслуговування клієнтів є запорукою успішного та ефективного функціонування Банку та підтримання його позитивного іміджу серед клієнтів, контрагентів та регуляторних органів у фінансовій сфері. Одним із основних інструментів, який дає можливість Банку оцінювати якість обслуговування клієнтів, є система отримання зворотного зв’язку від клієнтів Банку, яка включає управління скаргами та запитами клієнтів.
Працівники, клієнти та інші партнери Ощадбанку мають можливість проінформувати Банк про недоліки в обслуговуванні, випадки шахрайства та інші події, що потребують врегулювання. Усі звернення працівників, клієнтів та будь-яких інших сторонніх осіб своєчасно та належним чином опрацьовуються уповноваженими підрозділами Банку.
Управління комплаєнс-ризиками
Розгорнути Згорнути

Для захисту інтересів працівників, клієнтів та інших партнерів Банку в Ощадбанку здійснюється управління комплаєнс-ризиками.

Належне управління комплаєнс-ризиками дозволяє Банку досягнути поставлених цілей, мінімізувати ймовірність застосування юридичних санкцій, фінансових збитків або втрат репутації внаслідок невиконання законодавчих актів, а також стандартів та внутрішніх документів та забезпечити відповідність діяльності Банку встановленим вимогам.

Управління комплаєнс-ризиками здійснюється на трьох лініях захисту та забезпечує мінімізацію ймовірності виникнення подій, що можуть негативно вплинути на результати Банку та перешкоджають залученню його працівників до неправомірної діяльності.інші пропозиції