Програми підтримки сільського господарства від Уряду
Часткова компенсація відсоткової ставки за кредитами
Умови участі
 • 1
  Учасники програми - суб’єкти господарювання АПК (юридичні особи та фізичні особи – підприємці), які мають чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік до 20 млн гривень.
 • 2
  Перевага надається позичальникам, які займаються вирощуванням овочів у відкритому ґрунті, цукрових буряків, садівництвом та ягідництвом.
 • 3
  Компенсація на конкурсній основі.
 • 4
  Компенсації підлягають відсоткові ставки за кредитами:
  • короткостроковими (до 12 календарних місяців) – залученими для покриття виробничих витрат;
  • середньостроковими (до 36 календарних місяців) – залученими для витрат капітального (інвестиційного) характеру.
 • 5
  Компенсація надається за нараховані і сплачені у 2018 році відсотки за користування кредитами у розмірі облікової ставки Національного банку, що діє на дату нарахування відсотків, але не вище розмірів, передбачених кредитними договорами;
 • 6
  Позичальник не повинен бути банкрутом/не перебувати на стадії ліквідації/не мати відкритої справи про банкрутство/не мати прострочену більше ніж за 6 місяців заборгованість перед державним бюджетом, Пенсійним фондом України та фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування;
 • 7
  У разі встановлення контролюючими органами факту незаконного отримання бюджетних коштів:
  • припиняється надання позичальнику компенсації (з моменту встановлення такого факту та протягом наступного бюджетного періоду);
  • кошти у сумі, що незаконно отримана, повертаються до державного бюджету.
 • Як отримати
  • 1
  • 2
   Мати чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік до 20 млн гривень.
  • 3
   Залучити кредит у національній валюті у будь-якому вигідному українському банку.
  • 4
   Використати кредитні кошти за цільовим призначенням (цілі визначені у Порядку).
  • 5
   Подати до конкурсної комісії при облдержадміністрації заявку для участі у конкурсі (форма визначена наказом Мінагрополітики від 01.07.2015 № 253) та такі документи:
   • копію кредитного договору, посвідчену банком, та копії додатково укладених договорів;
   • довідку про банківські реквізити;
   • виписку банку про отримання кредиту;
   • копію фінансової звітності за останній рік (додаток 1 «Баланс» (Звіт про фінансовий стан), форма № 2 «Звіт про фінансові результати» (Звіт про сукупний дохід) або якщо підприємство зареєстроване у поточному році – за останній звітній період, що передує поданню заявки;
   • довідку про відсутність (наявність) заборгованості з податків і зборів, видану державною фіскальною службою;
   • копії документів про оплату товарів, робіт, послуг для підтвердження цільового використання кредитних коштів.
   Перелік документів є вичерпним та достатнім для надання права на отримання компенсації
  • 6
   Щомісячно до 7 числа подавати до структурного підрозділу АПК при облдержадміністрації копію засвідченого платіжного доручення про суму фактично сплачених відсотків за користування кредитом.
  • 7
   Зарахування коштів на рахунки позичальників:
   • Щомісячно до 10 числа структурний підрозділ АПК подає реєстр до Мінагрополітики.
   • Мінагрополітики спрямовує кошти до областей.
   • Структурний підрозділ АПК подає до управління Казначейства платіжні доручення на перерахування коштів позичальникам.

  Дізнатись деталі у менеджера