Порядок повернення грошових коштів корпоративних клієнтів
з депозитних рахунків філії - Кримського республіканського управління

Для клієнтів, які бажають повернути строковий вклад (депозит) у строки, зазначені у відповідному депозитному договорі

Необхідно звернутись до будь-якої установи АТ «Ощадбанк», розташованої на території України поза адміністративними межами АР Крим та м. Севастополя та надати такі документи:

Оригінал договору строкового вкладу (депозиту), що укладений з філією - Кримським республіканським управлінням АТ «Ощадбанк»;

Клопотання клієнта на офіційному бланку до АТ «Ощадбанк» із проханням перерахувати вказаний депозит на рахунок в банківських установах на материковій частині України після закінчення строку дії договору строкового вкладу (депозиту);

У випадку, якщо у клієнта відсутні відкриті поточні рахунки в банківських установах на материковій частині України:

    • надати повний пакет документів для відкриття депозитного рахунку в АТ «Ощадбанк» згідно з наступним переліком;
    • картку зі зразками підписів і відбитка печатки (в двох примірниках, оригінали, засвідчені нотаріально);
    • платіжне доручення на перерахування суми вкладу (депозиту) на поточний рахунок в АТ «Ощадбанк» або до іншої банківської установи на материковій частині України в двох примірниках на паперовому носії;
    • після проведення процедури повної ідентифікації підписати додатковий договір до діючого депозитного договору про зміну реквізитів рахунку повернення суми строкового вкладу (депозиту). Відповідно, новим рахунком для повернення суми депозитного вкладу буде або поточний рахунок в установі АТ «Ощадбанк» на материковій частині України або інший поточний рахунок в будь-якому українському банку на материковій частині України.

Усю необхідну додаткову інформацію ви можете отримати в будь-якій установі АТ «Ощадбанк» на території України поза адміністративними межами АР Крим та м. Севастополя. 

інші пропозиції