банківська гарантія

Банківська гарантія - письмове зобов’язання Ощадбанку сплатити грошові кошти Вашому контрагенту, який є бенефіціаром (вигодонабувачем) за гарантією, у випадку отримання його вимоги, яка свідчить про невиконання Вами зобов’язань, передбачених умовами гарантії.

Види гарантій, що надаються (але не виключно)

Гарантія забезпечення

   тендерної пропозиції    

(тендерна гарантія)


Зверніть увагу!

Є можливість отримання тендерної гарантії в електронному вигляді


При проведенні торгів від Вас як учасника торгів може вимагатись разом із пропозицією надання тендерної гарантії, яка забезпечує виплату замовнику/організатору торгів грошових коштів у випадку порушення Вами умов торгів, а саме: 

 • відкликання тендерної пропозиції;
 • непідписання договору про закупівлю після визнання Вас переможцем процедури торгів;

 • ненадання у строк, визначений в абзаці другому частини третьої статті 17 ЗУ «Про публічні закупівлі», документів, що підтверджують відсутність підстав, передбачених статтею 17 ЗУ  «Про публічні закупівлі»;

 • ненадання забезпечення виконання договору про закупівлю після отримання Вами повідомлення про намір укласти договір.

Сума гарантії: до 3% від суми тендерної пропозиції (визначається в тендерній документації).

Строк дії гарантії: зазвичай відповідає строку дії тендерної пропозиції та становить 90/120 календарних днів з дати розкриття пропозицій (визначається в тендерній документації). 

Гарантія виконання договору

(після торгів)

Забезпечує виконання зобов’язань переможця торгів перед замовником/покупцем за договором, що укладається за результатами проведених торгів.


Сума гарантії: до 5% від вартості договору (визначається згідно з умовами договору, що укладається після проведення торгів, або тендерною документацією).

Строк дії гарантії: зазвичай відповідає строку виконання переможцем торгів зобов’язань (з поставки товарів/обладнання, виконання робіт/послуг тощо) за договором, що укладається після проведення торгів. 

Гарантія забезпечення відповідальності туроператора/турагента

(туристична гарантія)

Забезпечує зобов’язання туроператора/турагента перед туристом та покриває збитки, що можуть бути заподіяні туристу в разі виникнення обставин неплатоспроможності туроператора/турагента чи внаслідок порушення процесу про визнання його банкрутом.

Наявність гарантії – вимога ЗУ «Про туризм» та обов'язкова умова для отримання ліцензії на діяльність туроператора.


Сума гарантії (відповідно до вимог ЗУ «Про туризм»):

 • для туроператора, який надає послуги виїзного/в’їзного та внутрішнього туризму, - гривневий еквівалент не менше 20 000 євро;
 • для туроператора, який надає послуги виключно з внутрішнього та в’їзного туризму, - гривневий еквівалент не менше 10 000 євро;
 • для турагента - гривневий еквівалент не менше 2 000 євро.

Строк дії: гарантія має діяти безперервно протягом усієї діяльності туроператора/турагента.

Параметри продукту

Валюта гарантії валюта туристичної гарантії – гривня;
валюта інших гарантій:
 • на користь бенефіціара-резидента – гривня; 
 • на користь бенефіціара-нерезидента – долар США, євро.
Забезпечення за гарантією
 • застава права вимоги грошового покриття на рахунку № 2602;
 • застава права вимоги коштів на вкладному (депозитному) рахунку;
 • інша ліквідна застава (наприклад, обладнання, транспортні засоби)/іпотека.
Вартість отримання гарантії * 1. Покритої гарантії (під заставу права вимоги грошових коштів, розміщених в Ощадбанку):
1) комісія за надання та виконання покритої гарантії:
а) сума гарантії - до 1 млн. грн.:
 • під заставу права вимоги грошового покриття на рахунку № 2602 - 1% від суми гарантії, але не менше гривневого еквівалента 30 USD; 
 • під заставу права вимоги грошових коштів на вкладному (депозитному) рахунку - 1% від суми гарантії, але не менше гривневого еквівалента 60 USD; 
б) сума гарантії - понад 1 млн. грн.: 0,2% від суми гарантії, але не менше гривневого еквівалента 125 USD та не більше гривневого еквівалента 2000 USD.

2. Непокритої гарантії (під іншу ліквідну заставу/іпотеку):
1) комісія за встановлення ліміту на непокриту(і) гарантію(ї):
а) сума гарантії - до 1 млн. грн.: 1% від суми гарантії, але не менше гривневого еквівалента 300 USD;
б) сума гарантії - понад 1 млн. грн.: встановлюється рішенням кредитного комітету, але не менше гривневого еквівалента 650 USD;
2) комісія за надання та виконання непокритої гарантії: встановлюється рішенням кредитного комітету, але не менше 3% річних.

Повний перелік усіх комісій за гарантіями можна отримати у менеджера по роботі з клієнтами мікро-, малого та середнього бізнесу у Вашому місті.

* Усі тарифи без ПДВ. Комісія сплачується в гривні за офіційним курсом Національного банку України, що діє на дату сплати відповідної комісії.


Пакет документів на отримання банківської гарантії залежить від форми власності та структури забезпечення по гарантії. Цю та іншу інформацію можна отримати у менеджера по роботі з клієнтами мікро-, малого та середнього бізнесу у Вашому місті.

інші пропозиції