Інтернет-Клієнт-банк

Сервіс дистанційного обслуговування дозволяє виконати фінансові операції
без відвідування відділення. За умови підключення такої послуги, можливо з
офісу у повному обсязі керувати власними коштами.


Переваги Системи:

 • управління банківськими рахунками як у національній, так і в іноземній валюті в режимі реального часу з будь-якої точки світу;
 • експортування інформації з бухгалтерської системи за будь-який період часу;
 • здійснення підготовки платіжних документів;
 • використання необхідної кількості електронних підписів.

Система "Інтернет-Клієнт-банк” дозволяє породжувати наступні типи документів:

 • перекази по системі S.W.I.F.T.;
 • оформлення заявки на купівлю/продаж/конверсія іноземної валюти.

При введенні документів Системою „Інтернет-Клієнт-банк” підтримується:

 • автонумерація документів (автоматично або за бажанням користувача);
 • обрахунок прогнозованого залишку по рахунку платника;
 • ведення довідників кореспондентів та призначень платежів;
 • автообрахунок суми ПДВ;
 • формування платежів в бюджет;
 • робота з шаблонами документів;
 • створення документів, подібних до існуючих (дублювання);
 • друк банківських виписок на принтер, вивантаження в Excel, Word, PDF.

Для роботи з Системою „Інтернет-Клієнт-банк” клієнтові необхідно:

 • програма Internet Explorer версії Internet Explorer (8 версії та вище), або Mozilla Firefox (не нижче 3.6.8 версії) чи Chrome browser від Google;
 • ОС сімейства Windows (не нижче Windows XP SP3).
 • укладення з банком договору, форму якого можна отримати в будь-якому пункті обслуговування юридичних осіб;
 • за бажанням USB-токен з власним ключем електронно-цифрового підпису.


Cистема „Інтернет-Клієнт-банк” має контекстну підказку на кожній веб-сторінці та наділена відео-уроками, що детально демонструють її використання. Для комфортної роботи в системі інтерфейс системи налаштовується шляхом вибору тем, переміщенням і компонуванням блоків інтерфейсу методом drag-and-drop, завданням альтернативних імен рахунків та способу їх відображення.


інші пропозиції