Про Ощадбанк

sb-fasad.jpg

АТ «Ощадбанк» - один із найбільших фінансових інститутів української держави, що має найрозгалуженішу мережу установ - близько 6000.

Державний банк сьогодні – символ стабільності та надійності. За основними показниками своєї діяльності він входить у трійку лідерів вітчизняного банківського ринку.

Це єдиний в Україні банк, що має закріплену Законом України „Про банки і банківську діяльність” державну гарантію повного збереження грошових коштів громадян, довірених банку.

Ощадний банк - універсальна банківська установа, яка зосереджує свої зусилля на створенні сприятливих та вигідних умов обслуговування клієнтів, розширенні переліку банківських продуктів та послуг, збільшенні присутності на ринку.

За роки свого існування Ощадбанк завоював репутацію бездоганного ділового партнера, який спроможний виконувати взяті на себе зобов’язання незалежно від впливу зовнішніх або внутрішніх факторів.

Банк активно працює практично в усіх секторах українського фінансового ринку, на сучасному рівні обслуговує великих корпоративних клієнтів. Його фінансова надійність – головний аргумент на користь того, що клієнтами Ощадбанку сьогодні є такі поважні системні клієнти, як установи Пенсійного фонду України, ДП «Енергоринок», НАК “Нафтогаз України”, НАЕК “Енергоатом”, УДППЗ “Укрпошта”, ВАТ «Укртелеком».


Корпоративні принципи ощадбанку:

Відданість справі. Ми віддані спільній справі. Ми усвідомлюємо соціальну значимість своєї діяльності. Репутацію, імідж і авторитет банку ми ставимо вище від індивідуальних інтересів та потреб.

Законність. Ми неухильно дотримуємось загальновизнаних принципів і норм міжнародного права, законодавства України, положень Кодексу корпоративної етики АТ „Ощадбанк”, інших локальних нормативно-правових актів банку.

Професіоналізм. Наші зусилля спрямовані на максимальне задоволення потреб клієнтів. Ми сумлінно, своєчасно і на належному рівні здійснюємо всі операції з обслуговування клієнтів. Ми прагнемо до постійного самовдосконалення, новаторства, шукаємо засоби та можливості для більш ефективної роботи банку.

Відповідальність. Ми відповідальні перед державою за результати діяльності банку, за внесок у розвиток економіки України, перед клієнтами – за якість банківських послуг, перед діловими партнерами – за належне виконання своїх зобов’язань, перед суспільством – за повагу особистості, її прав і свобод. Ми піклуємось про підтримання власної ділової репутації.

Відвертість. Ми дотримуємося політики максимальної відвертості і прозорості діяльності банку для клієнтів, ділових партнерів, органів державної влади, співробітників банку. Ми прагнемо використовувати всі доступні джерела поширення інформації про банк: прес-конференції, ділові зустрічі, засоби масової інформації, а також мережу Інтернет для вільного доступу всіх зацікавлених осіб. Ми будуємо свої відносини з клієнтами, діловими партнерами, представниками державної і муніципальної влади на засадах рівноправності та відвертості.

Безпека. Конфіденційність. Ми вживаємо всіх необхідних заходів для запобігання будь-яким протиправним діям з боку третіх осіб відносно клієнтів, ділових партнерів, співробітників банку та відносно держави. Ми зобов'язуємось не розголошувати інформацію про справи клієнта, отриману при наданні послуг, не розголошувати конфіденційну інформацію без дозволу клієнта (або у не передбаченому Законом порядку) без обмеження в часі і незалежно від продовження (припинення) безпосередніх відносин із ним.Власники істотної участі в банку

Адреса банку:

  • Україна 01001 м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г
  • Телефон: 0-800-210-800
  • Телефон: (044) 363-01-33
  • Факс: (044) 247-85-68
  • E-mail: contact-centre@oschadbank.ua
  • Реквізити банку:
    • код банку 300465,
    • код ЄДРПОУ 00032129

інші пропозиції