Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента за 17.03.2014

Відповідно до Указу Президента України від 17 березня 2014 року № 310 «Про членів наглядової ради публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» призначено членами наглядової ради публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України»:

ГРЕБЕНИК Наталію Іванівну - доцента кафедри банківської справи Інституту магістерської та післядипломної освіти Університету банківської справи Національного банку України (за згодою)

ДАНИЛЕНКА Анатолія Івановича - заступника директора Державної установи «Інститут економіки та прогнозування» НАН України (за згодою)

ДУБАСА Богдана Йосиповича - першого заступника голови Київської міської державної адміністрації

ПАХАЧУК Галину Данилівну - директора департаменту боргової та міжнародної фінансової політики Міністерства фінансів України

СМОВЖЕНКО Тамару Степанівну - ректора Університету банківської справи Національного банку України (за згодою).

У відповідності до п. 2 Указу Президента України від 17.03.2014 року № 310 «Про членів наглядової ради публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» припинено повноваження членів наглядової ради публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», призначених Указом Президента України від 14 квітня 2010 року № 539 «Про членів наглядових рад публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» та публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» (з наступними змінами), а саме: Акiмової Iрини Михайлiвни, Гайдуцького Павла Iвановича, Носачової Iрини Вiкторiвни, Портнова Андрiя Володимировича, Федосова Вiктора Михайловича.

Посадові особи згоду на розкриття паспортних даних не надавали. Зазначені особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають, часткою в статутному капіталі не володіють. Відповідно до статті 7 Закону України „Про банки та банківську діяльність” термін повноважень членів наглядової ради державного банку- п’ять років.

Перший заступник голови правління АТ „Ощадбанк” Д. Б. Кірєєв підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно із законодавством України

інші пропозиції