Відомості про зміну складу посадових осіб емітента за 01.11.2012

Відповідно до Указу Президента України від 01 листопада 2012 року № 625 „Про припинення повноважень члена наглядових рад відкритого акціонерного товариства „Державний ощадний банк України” та відкритого акціонерного товариства „Державний експортно-імпортний банк України” припинено повноваження члена наглядової ради АТ „Ощадбанк” Хорошковського Валерія Івановича.

Хорошковський Валерій Іванович був призначений на посаду Указом Президента України від 14 квітня 2010 року № 539.

Відповідно до Указу Президента України від 01 листопада 2012 року № 626 „Про внесення змін до Указу Президента України від 14 квітня 2010 року № 539” призначено членом наглядової ради публічного акціонерного товариства „Державний ощадний банк України” Носачову Ірину Вікторівну – голову державної податкової служби у м.Києві.

Посадові особи згоду на розкриття паспортних даних не надавали. Зазначені особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають, часткою в статутному капіталі не володіють. Відповідно до статті 7 Закону України „Про банки та банківську діяльність” термін повноважень членів наглядової ради державного банку- п’ять років.

Перший заступник голови правління АТ „Ощадбанк” Кірєєв Д.Б. підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно із законодавством України.

інші пропозиції