Відомості про зміну складу посадових осіб емітента за 01.02.2013