Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв за 05.03.2012

Правлінням АТ „Ощадбанк” від 05 березня 2012 року (Постанова № 146) було прийнято рішення про припинення діяльності Філії Банку шляхом її перетворення у територіально відокремлене безбалансове відділення, у зв’язку з переходом філійної мережі банку на іншу систему управління. Повне найменування та місцезнаходження філії: Севастопольське міське відділення № 4548 публічного акціонерного товариства „Державний ощадний банк України”. 
Місцезнаходження: 99011, АРК, м. Севастополь, вул. Велика Морська, 41.
Функції, які виконувала філія - відповідно до Положення про філію.

Перший заступник голови правління АТ „Ощадбанк” Магута Р.М. підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно із законодавством України.

інші пропозиції