Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента за 04.04.2015

Згiдно заяви вiд 04.04.2015 року припинено повноваження Греби Романа Володимировича у складi Ревiзiйної комiсiї АТ "Ощадбанк".

На посадi голови ревiзiйної комiсiїи перебував з 10.06.2014 року. Замiсть зазначеної особи нiкого не призначено. Посадова особа згоду на розкриття паспортних даних не надавала. Зазначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, часткою в статутному капiталi не володiє.

Заступник голови правління АТ „Ощадбанк” Драчко-Єрмоленко Є.В. підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно із законодавством України. 

інші пропозиції