Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв за 29.03.2012

Правлінням АТ „Ощадбанк” від 29 березня 2012 року (Постанова № 199) було прийнято рішення про припинення діяльності Філії Банку шляхом її перетворення у територіально відокремлене безбалансове відділення, у зв’язку з переходом філійної мережі банку на іншу систему управління. Повне найменування та місцезнаходження філії:

Макіївське міське відділення № 3292 публічного акціонерного товариства „Державний ощадний банк України”. Місцезнаходження: 86132, Донецька область, м. Макіївка, вул. Московська, 14/55.

Функції, які виконувала філія - відповідно до Положення про філію.

Перший заступник голови правління АТ „Ощадбанк” Магута Р.М. підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно із законодавством України.

інші пропозиції