Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента за 18.03.2014

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12 березня 2014 року № 70 «Про призначення членів наглядової ради публічного акціонерного товариства «Державний експортно – імпортний банк України» та публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (оприлюднена на сайтi www.kmu.gov.ua 18.03.2014 р.), у відповідності до якого призначено членами наглядової ради публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України»:

ВОЙЦЕХОВСЬКУ Свiтлану Михайлiвну (голова наглядової ради у вiдповiдностi до протоколу № 1 наглядової ради публiчного акцiонерного товариства "Державний ощадний банк України" про прийняття рішення методом опитування вiд 18 березня 2014 року) - керiвника Апарату Прем’єр-мiнiстра України.

КОЦЮБУ Володимира Олександровича - директора департаменту фiнансової полiтики Мiнiстерства фiнансiв.

ЛIСОВЕНКА Вiталiя Васильовича - заступника Мiнiстра фiнансiв.

ОНИЩЕНКО Ганну Володимирiвну (заступник голови наглядової ради у вiдповiдностi до протоколу № 1 наглядової ради публiчного акцiонерного товариства "Державний ощадний банк України" про прийняття рiшення методом опитування вiд 18 березня 2014 року) - заступника Мiнiстра юстицiї — керiвника апарату.

ПАРАКУДУ Олега Васильовича - першого заступника Мiнiстра Кабiнету Мiнiстрiв.

Постанова Кабінету Міністрів України від 29 березня 2010 р. № 304 “Питання наглядової ради публічного акціонерного товариства “Державний експортно-імпортний банк України” та відкритого акціонерного товариства “Державний ощадний банк України” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 26, ст. 1037), постанова Кабінету Міністрів України від 26 травня 2010 р. № 359 “Питання наглядової ради відкритого акціонерного товариства “Державний ощадний банк України” та публічного акціонерного товариства “Державний експортно-імпортний банк України” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 39, ст. 1299), якими було призначено до складу наглядової ради АТ «Ощадбанк» Сотуленка Iгора Миколайовича, Кушнiренка Олександра Миколайовича, Любченка Костянтина Валерiйовича, Рибака Сергiя Олександровича, Харченка Сергiя Iвановича відповідно, втратили чинність.

Посадові особи згоду на розкриття паспортних даних не надавали. Зазначені особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають, часткою в статутному капіталі не володіють. Відповідно до статті 7 Закону України „Про банки та банківську діяльність” термін повноважень членів наглядової ради державного банку- п’ять років.

В. о. голови правління АТ „Ощадбанк” Д. Б. Кірєєв підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно із законодавством України. 

інші пропозиції